Připravena až ke stavebnímu povolení je projektová dokumentace na rekonstrukci bývalé zvláštní školy. Městu se na tento projekt podařilo získat 15 milionů korun ze státního rozpočtu. „Z rozpočtu města půjdou na tuto akci přibližně dva miliony korun,“ sdělila starostka města Eva Mücková. Co se týká areálu koupaliště, tak se v současné době připravuje projektová dokumentace na jeho rekonstrukci.


„Tato dokumentace nás bude stát kolem 3,8 milionu. Spolu s financemi na zdravotnické středisko se jedná o dvě největší položky rozpočtu města na letošní rok. Ten byl schválen jako schodkový. Příjmy včetně přijatých dotací jsou necelých 44 milionů korun, zatímco potřebné peníze na výdaje jsou 52 milionů korun. Rozdíl jsme schopni ufinancovat z peněz na účtech, které máme k dispozici. Které peníze a jak město použije, o tom rozhodne zastupitelstvo,“ vysvětlila Mücková.