1. Jaké byly vaše první kroky ve funkci starosty?
Jednoduše jsem druhý den šel znovu do práce jako předchozí dny. Ale vážně – především jsme třídili názory na nejbližší budoucnost města. Stanovení základních cílů a priorit města. Není to obtížné. Můžeme pokračovat v tom, v čem jsme chtěli a chceme pokračovat i nadále.

2. Jaké projekty chcete připravovat, event. ve kterých chcete pokračovat?
Budeme samozřejmě pokračovat ve výstavbě protipovodňových opatření, čeká nás další etapy příjemné spolupráce s p. Tuzarem – starostou Smiřic a ostatními členy sdružení Královehradecká labská v souvislosti se zahájením stavby cyklostezky z Hradce Králové do Kuksu, zahájení budování kanalizace v okrajových částech našeho města a v Hořenicích. Nejvíce energie chceme vložit do zvýšení bezpečnosti v našem městě.

3. Je nějaký projekt z minulého volebního období, který považujete za nejúspěšnější?
Byl by to pouze můj subjektivní názor a tomu se chci vyhnout. Důležité je, že se městu podařilo získat celou řadu dotací. Došlo téměř k úplnému splacení všech starých úvěrů. Nemalé spolufinancování mnoha projektů jsme hradili především z našeho rozpočtu a nové úvěry města jsme byli nuceni přijmout ve výši cca 37 mil. korun. Vyrovnaný rozpočet města považuji za klíčovou záležitost.

4. Je naopak něco, co se podle vás v minulém volebním období nezdařilo a chtěl byste to napravit?
Chtěli jsme víc udělat právě pro pořádek a bezpečnost ve městě. Proto momentálně hledáme cesty jak město a jeho občany více ochránit. V této oblasti máme rezervy, proto chceme např. téměř zdvojnásobit počet městských strážníků a zefektivnit jejich práci. To není práce na týden nebo na měsíc. Je to běh na delší trať, jejíž výsledkem musí být větší pocit bezpečí nejen pro děti.

5. Co byste popřál vašemu městu do následujících 4 let?
Popřál bych mu za každých okolností přiměřené a vždy snesitelné úvěrové zatížení. Dále aby nebylo obdarováno tak obrovských množstvím sněhové nadílky, jako minulý rok. Ale nejvíc bych městu přál, aby přehrada Les království ještě rok a půl vydržela nápory vody, než se dokončí protipovodňová opatření.

6. Čemu se nejraději věnujete ve volném čase?
Ve volném čase se snažím zapomenout na město, což se mi ale úplně nedaří. Nejvíce času věnuji svým dětem a cestování za poznáváním méně či více vzdálené historie. Rád si přečtu knihu a jsem velkým fandou ledního hokeje.

Jaroměř
Jméno: Jiří Klepsa
Datum narození: 14. listopadu 1964
Původní povolání: ekonom
Politická strana: bez politické příslušnosti, zvolen za Volbu pro město