"Došlo tím k jasnému porušení odstavců česko-německé Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992, kde se hovoří o společné zodpovědnosti za historické hroby," uvedl předseda Krajanského spolku Heimatkreis Braunau Erik Buchholz. Neopomněl zmínit, že tím byla rovněž porušena slova, která na jaře letošního roku zazněla na Konferenci k problematice hrobů německojazyčných a dalších obyvatel České republiky. Podle ní jsou hroby sudetských Němců na českém území společným kulturním dědictvím Čechů a Němců a je třeba podle toho také k nim přistupovat. "Úkolem vyspělé společnosti je pečovat o dědictví své země a všech jejích obyvatel včetně menšin. To obnáší i péči o hroby," zmínil na dubnové konferenci ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Připomeňme, že v roce 1992 někdejší prezident Václav Havel podpisem výše uvedené smlouvy mimo jiné zavázal ČSFR k péči o německé hroby na našem území.

Krajanský spolek Heimatkreis Braunau se již dlouhá léta angažuje v péči o německé hroby na hřbitovech Broumovska. Paradoxně se ve spolupráci se spolkem Omnium (jeho zástupce je nyní policií vyšetřován za dotační podvody) podílel i na opravě hřbitovní zdi právě v Heřmánkovicích. Za tyto každoroční aktivity v podobě workcampů, kdy dobrovolníci z Německa pečovali o rozpadající se hroby bývalých německých obyvatel regionu, získal Heimatkreis Braunau v roce 2022 bavorskou cenu „Heimatpflege-Ausgezeichnet!“

V souvislosti se zplanýrováním hřbitova krajanský spolek žádá, aby starostka obce Heřmánkovice nechala upravit hřbitov tak, aby na něm byla znovu patrná jeho německá minulost a odstraněné náhrobky byly opět reprezentativně vztyčeny v pamětní aleji. "Tím by se navrátila důstojnost zesnulým a zahojily by se znovuotevřené rány u jejich potomků a všech, kdo se cítí být spojeni s Broumovskem. Rovněž by se tím prokázala dobrá služba česko-sudetoněmeckému sblížení," uzavřel Erik Buchholze.

Více o celé kauze Z D E:

Současný stav po odstranění náhrobků.
Odstranění německých hrobů v Heřmánkovicích prozradily náhrobky vysypané u cesty

Na heřmánkovickém hřbitově se v neděli 6. srpna v 11:30 uskuteční tichá pieta za památku předků. Místa posledního odpočinku, kde stávaly náhrobky německých obyvatel, chtějí účastníci setkání uctít zapálením svíček a doprovodit modlitbou za zemřelé pod vedením broumovského děkana Martina Lanži. Německou minulost místa připomene píseň sboru pod vedením Kláry Dušánkové Nentvichové. Pietní setkání pořádají občané Broumovska po domluvě se starostkou obce Heřmánkovice Janou Královou.

„Událost na hřbitově v Heřmánkovicích nás hluboce zasáhla. Chceme si připomínat německé předky, kteří s láskou pečovali o tento kraj. Stejně tak nám leží na srdci dobré vztahy s našimi německými krajany a jejich potomky. Odstranění náhrobků německých obyvatel obce vnímáme jako nešťastnou shodu několika okolností. Doufáme, že nedělní akce pomůže zklidnit velké emoce,“ říká spoluorganizátorka akce Petra Kultová, že ztišení může být cestou k dialogu.

Podle již zmiňované česko-německé smlouvy z roku 1992, stejně jako nedávné bilaterální dohody uzavřené ministrem vnitra Janem Lipavským, jsou opuštěné německé hroby společným kulturním dědictvím a společná má být i péče o ně. „Uvědomujeme si, že je to pro starosty a starostky obcí často nelehký úkol. Rádi bychom jim proto nabídli pomocnou ruku a využili podporu jak z české, tak německé strany,“ říká další z organizátorů akce broumovský radní pro kulturu Michal Čepelka. „Důležité je, aby se to už nikdy neopakovalo,“ uzavírá za organizátory pietního setkání Pavla Jenková.