Hlavním zdrojem příjmu pro Oblastní nemocnice Náchod a.s. jsou zdravotní pojišťovny, se kterými stále nemocnice intenzivně vyjednává. „Lze jen obtížně v blízké budoucnosti očekávat, že by pojišťovny zvýšily nemocnici platby za poskytovanou zdravotní péči, přestože výše úhrady za vykázaný bod je zejména u Všeobecné zdravotní pojišťovny hluboko pod průměrem v rámci České republiky. Proto se nemocnice zaměřila na své náklady a jako první začala razantněji řešit spotřebu zdravotního materiálu a léčiv,“ informoval Deník mluvčí náchodské nemocnice Lukáš Holub.

„Dosud řešil zásobování nemocnic Zdravotnický holding, který má silnou pozici při vyjednávání cen díky množstevnímu rabatu. Ale nyní ekonomická krize přinesla změnu chování velké části dodavatelů zdravotnického materiálu. Díky tomu lze dojednat mimořádné, byť krátkodobé slevy. I tyto úspory by mohly být dalším krokem ke zlepšení finanční situace nemocnice doplňující přislíbenou pomoc Královéhradeckého kraje,“ vysvětluje ředitel Miroslav Švábl.

V nemocnici pracuje speciální projektová skupina, která již v minulosti iniciovala cenová vyjednávání s dodavateli léčiv. Zároveň se dlouhodobě zaměřuje na spotřebu léčiv a zdravotnického materiálu na jednotlivých odděleních a navrhuje opatření k celkovému snížení nákladů. Nyní doporučuje znovu otevřít i vyjednávání s dodavateli zdravotnického materiálu. „Efektivní řízení nákupu léčiv povede k úsporám v nákupní ceně v průměru o 10%, což přinese nemocnici řádově miliony korun. Pokud se nám podaří zoptimalizovat logistiku zásobování léčivy a spotřebním materiálem snížíme režijní náklady. Tím očekáváme další úspory 3-5%,“ říká Jaroslav Nádvorník, který je odpovědný za projekt optimalizace nákupu léčiv.