Nashromáždit větší částku peněz přitom není jednoduché. Příspěvky bývají často v řádu jednotek tisíc korun. Taková stálá pomoc menšímu zdravotnickému zařízení ze strany především měst a obcí regionu, ale i soukromých společností a jednotlivců, neboť ti všichni fond financují, je ojedinělá.

Křesla pomohou především starším

„Celkem šestadvacet nových kardiackých křesel s podnožníky bude sloužit především klientům oddělení lůžek následné péče. Křesla pomohou lepší manipulaci se staršími nemohoucími lidmi, zejména s lidmi po mozkových příhodách," uvedla Eva Blažková, předsedkyně správní rady fondu.

Do budoucna si podle ní také klienti ostatních oddělení broumovské nemocnice zaslouží nová křesla, proto nadační fond bude i nadále shánět finanční prostředky na jejich obměnu.

Kromě této aktivity nadační fond podporuje činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Do nemocnice dochází sociální pracovnice, které se věnují starším lidem, kteří zde musí pobývat dlouhodobě. „Konkrétně od ledna 2012 proplácí fond nemocnici veškeré náklady spojené s činností, která souvisí s aktivitami klientů lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností, zaměřených na posílení dovednosti, zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností," uvedla Eva Blažková.

Věnovali už vybavení za miliony

Od roku 2007 fond Hospital získal pro nemocnici vybavení v hodnotě asi tří milionů korun. Především to bylo 22 polohovacích lůžek a nočních stolků pro oddělení následné péče, dále kompletní vybavení pokoje s dostupností jednotky intenzivní péče pro dlouhodobě nemocné, 35 elektrických lůžek a stolků a 22 infuzních stojanů pro interní oddělení.

Nebýt takové podpory, pacienti v broumovské nemocnici, která charakterem patří k malému zdravotnickému zařízení, avšak s ohledem na region nepostradatelnému, by při zdejším pobytu neměli takový komfort. Museli by se spokojit se starším nemocničním vybavením.

To potvrzuje primář Miroslav Švábl, který zároveň jako zastupitel města stál už před lety u vzniku fondu, původně nadace na pomoc nemocnici.

„Toho, co mají pacienti k dispozici dnes, by se jim asi z finančních prostředků, které může vyčlenit nemocnice Náchod, nedostalo. Broumovská nemocnice je dnes díky tomu lůžky a křesly pro pacienty vybavena lépe než okolní zdravotnická zařízení." Primář Švábl připomíná, že už před lety, když se v nemocnici ještě operovalo, se díky této podpoře podařilo pořídit také zdravotnické přístroje.

Zdravotníci si spolupráce váží

„Jsme opravdu rád, že tady taková podpora funguje a jako zdravotníci si vážíme spolupráce s městem a dalšími, kteří nemocnici pomáhají. Jistě to oceňují také pacienti. Je to výraz toho, že město a okolí si lůžkového zdravotnického zařízení váží," dodává primář Švábl.

Nikde jinde ve východních Čechách, ale ani v jejich širším okolí, taková podpora ze strany samospráv zdravotnickému zařízení, které patří kraji, není známa. „Z dostupných informací se jedná o výjimku," potvrzuje primář.

Také vedení náchodské nemocnice, pod kterou ta broumovská patří, si pomoci váží. „Vyjadřuje to nějaký kladný vztah regionu k nemocnici. Nejsou to jen nyní darovaná křesla, ale v podstatě každoročně nám fond dává nějaký dar, který pomáhá a slouží pacientům, kteří jsou většinou právě z Broumova a okolí. Nadační fond nám také umožnil zaměstnat takové napůl sociální pracovnice, které působí na oddělení následné péče v podstatě v pozici člověka, který si s pacienty povídá, věnuje jim čas, na což personál nemá takový prostor, protože těch lidí v nemocnici pobývá hodně. Tohle je člověk, který tam vytváří takovou tu příjemnou atmosféru," říká ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Milan Kotrnec, starosta Broumova, města, které do fondu přispívá nejvíce, uvádí: „Vzhledem k tomu, v jakém regionu bydlíme, je nemocnice srdeční záležitostí zdejších obyvatel. Snažíme se proto jako město a okolní obce v rámci nadačního fondu pomoci zlepšit prostředí pro pacienty. Podařilo se nám, že jsme pomoc fondu posunuli trochu i do té duševní oblasti. Chceme, aby se pacienti s onemocněním cítili v nemocnici dobře. Myslíme si, že to je také potřeba, protože zdravotnictví je pod určitým psychickým přepětím a na lidi se trochu zapomíná."

Podle starosty nejsou parketou pro fond třeba investice do budovy, jako bylo například v minulém týdnu medializované téma, že některá oddělení potřebují nová okna. Investice jsou záležitostí kraje, kterému nemocnice patří. „My můžeme drobnými prostředky z veřejných rozpočtů pomoci právě na tom doladění prostředí a na zosobnění pomoci," dodává Milan Kotrnec.