Dalšími oblastmi, ve kterých budou zaměstnanci nemocnice školeni, jsou například manažerské dovednosti, zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření či time management.

Jak nám řekl Lukáš Holub, tiskový mluvčí nemocnice, projekt nemá v historii náchodské nemocnice obdoby, a to především z hlediska rozsahu a oblasti vzdělávání.

„Celkem bude proškolena více než polovina zaměstnanců nemocnice, to jest přes 500 osob,“ uvedl mluvčí Holub. Dodal, že školení se bude týkat zejména zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty.

Školit se bude také střední management (primáři a vrchní sestry), stejně tak jako sanitáři a sanitářky, skupiny sester či lékaři.

Specifickou skupinu tvoří sestry a lékařky na mateřské a rodičovské dovolené, se kterými chce nemocnice skrze školení udržet kontakt a připravovat je na budoucí spolupráci. Pro tuto skupinu bude dokonce v době školení zajištěno hlídání dětí.

Projekt se bude realizovat dva roky, přičemž datum jeho ukončení je stanoveno na únor 2012.

Unikátní projekt

Náchodská nemocnice zahájila realizaci projektu s názvem „Zdravá nemocnice“, který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z prostředků Evropského sociální fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Jak nám řekl Lukáš Holub, tiskový mluvčí nemocnice, celkové náklady projektu jsou necelých 5 milionů korun s tím, že dotace pokrývá 100 procent nákladů. „Metody školení, které z velké části zajistí dodavatel vzdělávání vybraný na základě řádného výběrového řízení dle podmínek poskytovatele dotace, jsou zaměřeny na interaktivní formu, nácvik příslušných dovedností a jejich aplikovatelnost do praxe,“ informoval Holub. Na závěr projektu bude uspořádána konference, v rámci které nemocnice představí výsledky a zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit.