Každý den strávený v nemocnici přijde pacienta na 60 korun. Kvalita ubytování se však razantně nezmění. Regulační poplatek je nutné hradit i v případě, že jste v nemocnici jako průvodce dítěte do šesti let, v tomto případě pobyt s dítětem v nemocnici hradí pojišťovna. Od šestého roku dítěte jste zbaveni povinnosti platit poplatek, protože je nutné si ubytování zaplatit sám, což se v Oblastní nemocnici Náchod pohybuje okolo 150 korun. V ceně je zahrnut nocleh plus okolo 120 korun za stravování.


Dále je také možné si zvolit pobyt v nadstandardním pokoji, který je nutný si doplatit. Cena v Oblastní nemocnici se pohybuje od 150 do 400 korun za den, záleží na kvalitě a vybavenosti pokoje. Pokud pacientovi nevyhovuje nemocniční jídlo, má možnost si rovněž objednat nadstandardní stravování. Cena jídel se pohybuje okolo 120 korun za celý den, ale lze si objednat jednotlivá menu. „ Ve většině případů, si pacienti objednávají pouze obědy a večeře,“ uvedla pracovnice dodavatelské stravovací služby pro nemocnici Náchod.


Mezi další nabízené doplňkové služby lze zařadit využití soukromé ošetřovatelky u lůžka a další individuální služby podle dohody. Regulační poplatek je hrazen na konci pobytu v nemocnici a to buď přímo na oddělení nebo směnkou obdrženou při ukončení, kterou je nutné uhradit do osmi kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče. S výjimkou případů, kdy je pojištěnec umístěn ve zdravotnickém zařízení po dobu delší než 30 dní. V takovém případě je regulační poplatek v průběhu hospitalizace splatný vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. „Jdu na vážnější operaci, peníze jsem si na to odložila,“ řekla nám Jiřina Marková z Jaroměře.