„Je důležité, aby obce měly zaručeno, že se k dotacím vůbec dostanou, že o ně budou moci vůbec žádat. Podle posledních zpráv má být venkov podstatně od dotací odříznut a půjdou do větších obcí a měst, což bude pro ty menší katastrofa," říká starosta Božanova Karel Rejchrt.

Čerpání dotací má podle autorů výzvy řadu chyb, provází ho složitá byrokracie, a z toho by se měla další etapa poučit. Jenže se prý zdá, že vláda chce peníze nasměrovat k velkým hráčům, jakými jsou silné firmy, velkoměsta a samozřejmě ministerstva. A co venkov? Podle signatářů výzvy se odsouvá na boční kolej. Malým obcím, aby vůbec mohly něco vybudovat, přitom často nic jiného než usilování o dotace nezbývá.

„V naší obci se snažíme získat dotaci na téměř každou investiční akci. Při rozpočtu tři a půl milionu ročně, ze kterého držíme školu, školku a běžný provoz obce, investičních prostředků zase tolik nezbývá. Zkoušíme proto dotační tituly, ale těch už moc není. Když máte investici za milion, tak si na ni můžete ušetřit, ale další rok pak už nic neuděláte," uvádí starostka České Čermné Eva Smažíková.

Podle božanovského starosty by bylo vůbec nejjednodušší, kdyby obce dostávaly peníze přímo. „Dlouhodobě prosazujeme, aby se k nám dotace dostaly pokud možno přímo. Ale to je asi nereálné. Stát a Evropská unie mají zájem na tom, aby to bylo současnou formou, aby nás určitým způsobem měly v hrsti," dodává Karel Rejchrt.

Signatáři Druhé zlínské výzvy vyzvali předsedu vlády Petra Nečase, aby při přípravě dohody s evropskou komisí respektoval potřeby regionů a zaručil, že budou moci čerpat minimálně 65 procent prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. Požadují také, aby se potřeby venkova zohlednily i v dalších dotačních programech.

A chtějí, aby se co nejvíce využívalo rozdělování prostředků na rozvoj tak, jak to zajišťují takzvané místní akční skupiny (MAS). To jsou sdružení samospráv, zemědělců a podnikatelů, která získávají dotace a rozdělují je na menší projekty ve venkovských regionech. Protože jde o menší oblasti, MAS vědí, co k maximálnímu rozvoji dané území potřebuje.

„Čerpání peněz přes MAS se nám osvědčilo, je dobře kontrolované, dobře ošetřené, rozděluje se to v regionu a týká se to zdejších lidí. Je to průhledné a problémy při tom vůbec nejsou," dodává Smažíková. Její obec je členem MAS Pohoda venkova, která sdružuje obce na Novoměstsku a v podhůří Orlických hor.