„Neukázněné chování návštěvníků nás nutí k přijetí organizačních opatření v chráněném území Babiččina údolí v Ratibořicích," říká kastelán ratibořického zámku Ivan Češka.

Řidiči ohrožují chráněné území

Orgány ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko) v součinnosti s památkovou péčí a Městským úřadem v České Skalici připravují organizační a dopravní opatření v zájmu ochrany hodnot chráněného území. To je totiž ohrožováno neukázněným chováním návštěvníků, kteří naprosto neomaleně parkují na cizích pozemcích a nechávají v údolí volně pobíhat psy.

Zábrany zamezí parkovat na trávě

Situace vyvrcholila tím, že při zahájení sezony o letošních Velikonocích, parkovala zhruba stovka automobilů na louce pod zámkem za silnicí směrem k Loveckému pavilonu. „To je pro nás naprosto nepřijatelné, jedná se o louky, které jsou významné výskytem vzácných rostlin a živočichů. Ve spolupráci s pracovníky CHKO Broumovsko budujeme v současné době dočasné zábrany, které zamezí řidičům parkovat auta na trávě. Zároveň jednáme intenzivně o získání dalších pozemků, které bychom rádi využili pro vybudování parkovacích ploch pro návštěvníky Ratibořic," uvádí českoskalický starosta Martin Staněk.

Strážníci městské policie a pracovníci správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko proto označili sjezdy na louky červenobílou páskou, která má zamezit vjezdu.Neukáznění návštěvníci Babiččina údolí svým počínáním poškozují luční porosty v době jejich probuzení k růstu také tím, že chodí mimo vyznačené cesty. Nepřijatelný je také volný pohyb psů, kteří můžou plašit volně žijící zvěř a zahnízděné ptactvo.

„Prosíme, věnujte těmto opatřením a svému pohybu i chování v chráněném území náležitou pozornost, abyste se nevystavovali možným sankcím vyplývajícím z platné legislativy ve vztahu k ochraně přírody a památkové péči!" žádá veřejnost Ivan Češka.

Strážníci městské policie a pracovníci správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko proto označili sjezdy na louky červenobílou páskou, která má zamezit vjezdu. O dalších souvisejících opatřeních vás budeme průběžně informovat.

Jan Holý