„Dosud neuhradily poplatek přibližně tři tisíce lidí. Do konce září bude platba bez sankcí, poté se zvýší o polovinu," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Dle jejích slov je platební morálka oproti předešlým rokům horší. „V minulých letech bývalo v tuto dobu vybráno na poplatcích i o půl milionu korun více," dodala Adlof.

V Náchodě činí sazba za osobu 500 korun. Ti, kteří přišli do konce března, stálo je to o deset procent méně. „Tuto úsporu využívají každoročně přibližně tři čtvrtiny obyvatel Náchoda," upřesnila mluvčí. Jak dále uvedla, pokud nedojde k úhradě do konce září, bude částka zvýšena na 750 korun a město ji bude od dlužníků vymáhat.

V Broumově je situace trochu odlišná. Poplatky za odpady ve výši 480 korun lze uhradit ve dvou variantách. Buď jednorázově do konce března, nebo ve dvou splátkách, z nichž druhá musí být vyrovnaná do konce srpna. „Pokud lidé nezaplatí, částku jim nenavyšujeme pokutou, ale postupně je složenkou vyzýváme a připomínáme jim jejich platební povinnost," vysvětlila tajemnice Městského úřadu v Broumově Eva Blažková s tím, že když se tento vstřícný krok mine účinkem, nastává důsledné vymáhání peněz v podobě mobiliární exekuce.

Pokud obyvatelé Broumova nereagují ani na složenky, vezmou to do svých rukou úřednice. Ty obcházejí v doprovodu strážců zákona jednotlivé neplatiče a zabavují jim hodnotnější věci osobní potřeby, například elektroniku. „Toto vymáhání se velmi osvědčilo. Než by lidé přišli o počítač nebo televizi, raději zaplatí," konstatovala Blažková.

Jaroměřští už mají po splatnosti. Odpady museli zaplatit do posledního června. „Ti, kteří částku neuhradili, čeká nejprve upomínka, poté platební výměr a posledním řešením je exekuce," upřesnila pracovnice místních poplatku a odpadů v Jaroměři Dagmar Maximovová.

V Hronově zavedli nový systém výběru za komunální odpad. Nemají místní poplatek, jako například v Náchodě, ale občané si kupují svozové známky, které si lepí na popelnice. „Známku musí zaplatit do konce března a cena závisí na četnosti svozu," uvedl referent odboru majetku Jiří Genrt. Jak dodal, výhodné je to především pro ty, kteří odpad pečlivě třídí. Město kontroluje evidenci a informuje například nově přistěhovalé.

Kolik se platí
 za odpady

Částka za jednu osobu na rok:

Náchod    – 500 korun
Broumov – 480 korun
Jaroměř   – 400 korun
Hronov    – platí se za popelnici a záleží na četnosti svozů