Z rukou Lenky Zelené a Jaroslavy Vlčkové, zástupců Českého červeného kříže, si za deset odběrů převzalo dvacet dárců bronzovou medaili a za dvacet odběrů bylo stříbrnou medailí odměněno šestnáct dobrovolných dárců. Čtyřicet odběrů krve absolvovalo třináct dárců, ti obdrželi zlatou medaili.

Mezi oceněnými byl také zasloužilý dárce Zdeněk Laštovička, který si dokonce už za osmdesát odběrů převzal Zlatý kříž III. třídy.

Všichni ocenění ještě obdrželi od starostky města Hany Nedvědové kromě gratulace a květiny, jako upomínku na tuto slavnostní chvíli, obrazovou knihu o Hronově, případně kalendář.

Slavnostní akt zpestřili krátkým hudebním programem žáci ZUŠ v Hronově.

Všem dárcům bylo též poděkováno za všechny absolvované dobrovolné odběry krve s prosbou, aby v této činnosti nadále pokračovali a pomohli tak zachránit životy těm, kteří tuto vzácnou tekutinu nutně potřebují.