VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nezaměstnanost "spadla" pod čtyři procenta

Náchod - Z hlediska nezaměstnanosti v měsíci březnu může být náchodský okres spokojen. Míra nezaměstnanosti totiž dosáhla koncem března 3,8 procenta, což je o tři desetiny méně než v únoru a o 1,4 procenta méně než ve stejném období minulého roku.

17.4.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ archiv

V současné době nemá práci 2218 osob, zatímco vloni koncem března to bylo 3120 uchazečů o práci.


Podle údajů statistického zpravodaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce (ÚP) zařadil na 16. místo v zemi a na třetí příčku v Královéhradeckém kraji s nejnižší mírou nezaměstnanosti.


Z deseti spádových oblastí okresu je dlouhodobě nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti Broumovsko. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla výše 6,1 procenta, což je o 2,3 procenta více než činí celookresní údaj a o půl procenta více než je údaj celorepublikový. Ve všech spádových oblastech došlo v březnu ke snížení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 15 z nich. Naopak relativní snížení zaznamenalo 43 obcí a u 20 obcí nedošlo k žádné změně. Nulovou nezaměstnanost vykázaly obce Hořenice, Libchyně, Litoboř a Přibyslav.


Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Hynčicích – 10,75, v Křinicích – 8,94, v Šestajovicích – 8,86 a Sendraži – 8,70 procenta. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti je v obcích Černčice – 0,82, Velké Petrovice – 1,13, Dolní Radechová – 1,17 a Stárkov 1,20 procenta.

„Ve vývoji nezaměstnanosti pokračuje příznivý trend z loňského roku, kdy její míra vykazovala výrazně nižší hodnoty než v roce 2006. Zvyšování zaměstnanosti je nadále podporováno pomocí příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti.


Na pracovní místa dotovaná z prostředků této aktivní politiky bylo během měsíce března úřadem práce umístěno celkem 33 uchazečů o zaměstnání s příspěvky z prostředků státního rozpočtu, od počátku roku celkem 78 uchazečů,“ uvedl ředitel ÚP Michal Pejskar.


Úřad práce se také připojil k realizaci celorepublikového národního projektu Veřejně prospěšné práce, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Program je určen především pro obce či neziskové organizace, které veřejně prospěšné práce zajišťují. „O využití této mimořádné možnosti, která pomáhá řešit snížené zdroje ze státního rozpočtu, projevily některé obce a města okresu Náchod značný zájem,“ doplnil Pejskar. Od začátku roku bylo na veřejně prospěšné práce umístěno 18 uchazečů.

(hyš)

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc
březen 2008 v okrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce v Náchodě došlo v březnu 2008 v okrese Náchod k dalšímu poklesu nezaměstnanosti. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil v míře nezaměstnanosti na 16. místo v rámci ČR. V kraji je v míře nezaměstnanosti okres Náchod na 3. místě.


V průběhu března 2008 došlo v okrese Náchod oproti předchozímu měsíci ke snížení počtu dosažitelných nezaměstnaných o 211, z 2429 na 2218, což představuje snížení o 8,7%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k 31.3. předchozího roku činil 3120.


Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k 31.3. 2008 v okrese Náchod hodnoty 3,8% - meziměsíční snížení o 0,3 procentního bodu. K 31.3. roku předchozího se jednalo o hodnotu 5,2%.


Během měsíce března se na úřad práce nově přihlásilo 364 osob. Absolventů škol se v březnu zaevidovalo 24. Z důvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo evidenci celkem 15 uchazečů. Nejpočetnější skupinu nově příchozích tvořili kvalifikovaní dělníci a řemeslníci – převážně strojírenští a dále stavební. Uchazečů propuštěných zaměstnavatelem z organizačních důvodů se zaevidovalo 8.


Vyřazeno bylo celkem 567 uchazečů. Z nich 417 bylo umístěno do nového zaměstnání. Nejpočetnější skupinu tvořili pracovníci kvalifikovaných dělnických profesí, převážně hlavní stavební výroby a dokončovacích stavebních prací. Další početnou skupinou byli i pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 65 osob, zbývajících 85 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).


Ve vývoji nezaměstnanosti pokračuje příznivý trend z roku 2007, kdy míra nezaměstnanosti v okrese Náchod vykazovala výrazně nižší hodnoty než v roce 2006. Za sledované období bylo dosaženo dalšího poklesu míry nezaměstnanosti proti roku 2007.


Zvyšování zaměstnanosti je nadále podporováno pomocí příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti. Návazně na zákon o zaměstnanosti a další platné předpisy zpracoval Úřad práce v Náchodě na rok 2008 programy, které jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu práce. V programech koncipovaných podle jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou stanoveny cíle, podmínky poskytnutí a možnosti příspěvků.
Na pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo během března 2008 úřadem práce umístěno celkem 33 uchazečů o zaměstnání s příspěvky z prostředků státního rozpočtu, od počátku roku celkem 78 uchazečů.


Úřad práce v Náchodě se připojil k realizaci celorepublikového národního projektu „Veřejně prospěšné práce“. Projekt se realizuje z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Program je určen především pro obce či neziskové organizace, které veřejně prospěšné práce zajišťují. O využití této mimořádné možnosti, která pomáhá řešit snížené zdroje ze státního rozpočtu, projevily některé obce a města okresu Náchod značný zájem.


V rámci celorepublikového projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu - OP LZZ bylo od začátku roku umístěno na veřejně prospěšné práce 18 uchazečů.


Z deseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí z hlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov. K 31.3.2008 zde míra nezaměstnanosti činila 6,1% (o 2,3% vyšší než celookresní údaj a o 0,5% vyšší než celorepublikový údaj). Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 5,3% je oblast Meziměstí. Ve všech spádových oblastech došlo v měsíci březnu ke snížení míry nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci.


Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 15 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 43 obcí. U 20 obcí nedošlo oproti minulému měsíci k pohybu. Nulovou nezaměstnanost vykázaly ve sledovaném období obce Hořenice, Libchyně, Litoboř a Přibyslav.


Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce března vykázána v Hynčicích 10,75% (10 nezaměstnaných), v Křinicích 8,94% (16 nezaměstnaných), v Šestajovicích 8,86% (7 nezaměstnaných) a Sendraži 8,70% (4 nezaměstnaní).


Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Černčice 0,82% (2 nezaměstnaní), Velké Petrovice 1,13% (2 nezaměstnaní), Dolní Radechová 1,17% (4 nezaměstnaní) a Stárkov 1,20% (4 nezaměstnaní).


Počet osob s nárokem na podporu v nezaměstnanosti se ve srovnání s minulým obdobím snížil o 173, jejich podíl ze všech osob vedených v evidenci se rovněž snížil. Nárok na výplatu příspěvku mělo 1129 uchazečů o zaměstnání, to je 45,5% všech osob vedených v evidenci (snížení o 3,0 procentního bodu).


Ke konci března 2008 registroval úřad práce 1262 žen, které se tak podílely 50,9% na celkovém počtu uchazečů (zvýšení podílu žen o 0,8 procentního bodu oproti měsíci únoru 2008).


Podíl osob se zdravotním postižením z celkového počtu uchazečů v březnu 2008 činil 17,0%, tj. o 1,5 procentní bod více než v únoru 2008. Absolutní počet 422 je však pouze o 5 osob vyšší než v předchozím měsíci.


Počet registrovaných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy se ke konci měsíce snížil na 182; ke konci předchozího měsíce jich bylo registrováno 212. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,3% (snížení o 0,6 procentního bodu oproti předchozímu měsíci).


Dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k 31.3. 2008 registrováno celkem 472, tj.19,0% ze všech uchazečů. Oproti stavu k 28. 2. 2008 zde došlo k poklesu o 29 uchazečů, jejich podíl se však o 0,4 procentního bodu zvýšil.


Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených uchazečů o zaměstnání 955 (38,5%) a dále uchazečů se základním vzděláním 852 (34,3%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 71 (2,9%). Z hlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl z celkového počtu evidovaných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 960 (38,7%), dále se jednalo o řemeslníky a kvalifikované výrobce včetně obsluhy strojů a zařízení 507 (20,4%), další početnou skupinou byli techničtí a administrativní pracovníci 460 (18,5%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 336 (13,5%).


Počet evidovaných volných pracovních míst se v průběhu března zvýšil a k 31.3. 2008 dosáhl hodnoty 1308. Oproti stejnému datu roku 2007 se jedná o 328 volných pracovních míst více.


Z celkového počtu bylo určeno 353 pracovních míst pro absolventy a 56 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z porovnání počtu absolventských míst s evidovanými absolventy škol (122) vyplývá, že na každého absolventa školy připadá v současnosti v okrese Náchod 2,9 nahlášených volných pracovních míst (0,3 absolventa na 1 pracovní místo). V počtu uchazečů se zdravotním postižením na jedno volné místo pro osoby se zdravotním postižením je hodnota 7,5 vykazovaná okresem Náchod 15. nejnižší v rámci republiky (hodnota za celou ČR 14,4) a zcela nejnižší v rámci kraje.


Z 1308 evidovaných volných pracovních míst byly v březnu nejpočetněji zastoupeny textilní profese švadlena/šička, dělník textilní výroby 296 (22,6%), dále profese z oblasti strojírenské jako kovodělník, obráběč kovů, soustružník, frézař, nástrojař, mechanik + seřizovač, strojní zámečník, strojírenský technik, konstruktér, projektant 135 (10,3%), a dále pak profese z oblasti služeb, např. kuchař, číšník, servírka, prodavač + pokladní 116 (8,9%). Poměrně početné byly i profese stavební, jako stavební dělník, zedník, zámečník, tesař, stavební technik, projektant 90 (6,9%).
Na jedno volné místo v současnosti připadá v okrese Náchod 1,9 uchazeče o zaměstnání, což je hodnota o 0,7 uchazeče nižší než předchozí měsíc. V regionu Broumovsko je to 5,5 uchazeče o zaměstnání. Zde došlo oproti minulému období ke snížení o 2,6 uchazeče. (Hodnota za celou ČR činí 2,2 uchazeče na jedno volné místo.)


Situaci na trhu práce v určitých oblastech a odvětvích pomáhá řešit zaměstnávání občanů ze zahraničí. Počet aktuálních platných povolení k zaměstnání cizinců (mimo EU) v okrese k 31.3. 2008 činil 521, ke stejnému datu bylo v platnosti 1351 informací o zaměstnání občanů států EU a Švýcarska a 71 informací o občanech třetích zemí, tj. celkem 1943 zaměstnávaných občanů ze zahraničí.


S hodnotou míry nezaměstnanosti 3,8% se okres Náchod řadí ve sledovaném období na 3. místo v kraji, v České republice na 16. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti (77 okresů – hodnota za celou ČR 5,6%).


Další statistické údaje jsou k dispozici na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes

V Náchodě dne 8. 4. 2008.
Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková
Úřad práce v Náchodě, oddělení trhu práce

Autor: Hynek Šnajdar

17.4.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Sobotka - Náchod B

Ve šlágru kola slavila úspěch kostelecká taktika

Počítání volebních hlasů.

V hradeckém kraji vystavili voliči účet i architektům krajské koalice

Těším se na to, co mi život přinese nového, říká Soňa Marková

Náchod - “Výsledky voleb jsou pro mě osobně a hlavně pro KSČM velkým zklamáním. Nečekali jsme, že se hlasy přesunou tak významně ke stranám, které jsou spíše populistické. Ale voliči rozhodli,” říká poslankyně za KSČM Soňa Marková.

Triumf ANO, debakl levice, Bělobrádek uhájil křeslo o 173 hlasů

Královéhradecký kraj - Volby do Poslanecké sněmovny na území Královéhradeckého kraje de facto kopírovaly výsledek v celé České republice. Drtivým způsobem vyhrálo hnutí ANO, těžkou porážku utržily levicové strany.

Volební účast v kraji převýšila celostátní průměr. Na 12. mandát to nestačilo

Hradec Králové - Lidé v Královéhradeckém kraji jsou odpovědnější a k volbám jich chodívá více, než je celostátní průměr. Letos k volebním urnám dorazilo 63,25 procenta oprávněných voličů.

Jan Birke: „Musíme zachránit značku ČSSD"

Královéhradecko /ROZHOVOR/ - Lídr královéhradecké krajské kandidátky ČSSD Jan Birke svůj post poslance obhájil, ale po skončení voleb a sečtení hlasů bylo vidět, že k radosti má daleko.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení