VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nezaměstnanost: Stále je pod hranicí čtyř procent

Náchod/ Míra nezaměstnanosti dosáhla koncem listopadu v náchodském okrese hodnoty 3,7 procenta, což je stejná hodnota jako v závěru měsíce října. Ke 30. listopadu předcházejícího roku byla nezaměstnanost o 1,9 procenta vyšší. V současné době je v okrese bez práce 3232 osob.

13.12.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucei

Podle statistického zpravodaje Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se Náchodsko ve srovnání 77 úřadů práce (ÚP) zařadilo v míře nezaměstnanosti na 15. místo v rámci republiky a na druhou příčku v kraji s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Na jedno volné pracovní místo v současnosti připadá v okrese Náchod 2,2 uchazeče o zaměstnání, to je hodnota o dvě desetiny vyšší než v předchozím měsíci. V regionu Broumovsko je to 6,2 uchazeče. „Poptávka po pracovních silách vlivem snížené míry nezaměstnanosti je nadále vyšší zejména u profesí kvalifikovaných. Zaměstnávání cizinců – občanů Evropské unie především z Polska a Slovenska – se dále rozšiřuje u zaměstnavatelů v různých oborech. Jejich zaměstnávání napomáhá rovněž řešit výkyvy potřeby pracovníků při sezonních pracích,“ uvedl ředitel ÚP Michal Pejskar.


Z deseti spádových oblastí okresu je z hlediska míry nezaměstnanosti dlouhodobě nejproblémovější Broumovsko. Ke konci listopadu zde nezaměstnanost činila 6,2 procenta. To je o 2,5 procenta více, než je celookresní údaj, a o šest desetin více, než je údaj celorepublikový. Oblastí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti – 5,5 procenta – je Meziměstsko. „Přesto se zde počet osob bez práce mírně snížil. Tento trend má příznivý vliv i na výsledek celého okresu,“ tvrdí Pejskar. Nejnižší hodnoty – 2,6 procenta – dosáhla míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti Červený Kostelec.


Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 33 z nich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti je ve 22 obcích. U 23 obcí nedošlo oproti minulému měsíci ke změně. Nulové nezaměstnanosti za sledované období dosáhly obce Libchyně a Litoboř.


Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce listopadu v obcích Šestajovice, kde bylo bez práce 12,66 procenta obyvatel, dále v Božanově 10,07, v Hynčicích 9,68 a v Heřmánkovicích 8,98 procenta. Kromě Šestajovic šlo o obce mikroregionu Broumovsko.


Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti – 0,89 procenta – byla v obci Slavětín nad Metují. V Suchém Dole bylo bez zaměstnání 0,97, v Brzicích 1,14 a v Mezilesí 1,16 procenta obyvatel.

další:

 

Vývoj evidované nezaměstnanosti za měsíc

listopad 2007 vokrese Náchod

Podle informace Ing. Michala Pejskara z Úřadu práce vNáchodě nedošlo vlistopadu 2007 v okrese Náchod kžádné výrazné změně vnezaměstnanosti oproti měsíci říjnu. Podle údajů statistického zpravodaje MPSV ČR se okres Náchod ve srovnání 77 úřadů práce zařadil vmíře nezaměstnanosti na 15. místo vrámci ČR. Vkraji je vmíře nezaměstnanosti okres Náchod na 2. místě.

Vprůběhu listopadu 2007 se vokrese Náchod oproti předchozímu měsíci počet dosažitelných nezaměstnaných zvýšil o 15, z 2191 na 2206, což představuje zvýšení o 0,7%. Celkový počet dosažitelných nezaměstnaných k30. 11. předchozího roku činil 3232.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k30. 11. 2007 vokrese Náchod hodnoty 3,7%, stejně jako ke konci října 2007. K30. 11. roku předchozího dosahovala míra nezaměstnanosti hodnoty 5,6%.

Během měsíce listopadu se na úřad práce nově přihlásilo 499 osob. Absolventů škol se vlistopadu zaevidovalo 43. Zdůvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti zahájilo vlistopadu evidenci celkem 57 (v říjnu 36) uchazečů. Uchazeči propuštění zaměstnavatelem zorganizačních důvodů se zaevidovali 4.

Vyřazeno bylo celkem 468 uchazečů. Z nich 291 bylo umístěno do zaměstnání. Nejvíce uchazečů opět nastoupilo do nového zaměstnání vkvalifikovaných dělnických profesích, hlavně strojírenských. Další početnou skupinu tvořili techničtí, odborní a administrativní pracovníci. Pro nespolupráci súřadem práce bylo vyřazeno 88 osob, zbývajících 89 z jiných důvodů (např. nástup na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu, stěhování apod.).

Na pracovní místa dotovaná zprostředků aktivní politiky zaměstnanosti bylo během listopadu 2007 úřadem práce umístěno celkem 15 uchazečů o zaměstnání spříspěvky zvlastního rozpočtu, od počátku roku celkem 293 uchazečů. Vrámci cílených regionálních programů bylo dále od začátku roku umístěno 82 uchazečů.

Poptávka po pracovních silách vlivem snížené míry nezaměstnanosti je nadále vyšší zejména u profesí kvalifikovaných. Zaměstnávání cizinců – občanů EU především zPolska a Slovenska se dále rozšiřuje u zaměstnavatelů v různých oborech; jejich zaměstnávání napomáhá rovněž řešit výkyvy potřeby pracovníků při sezónních pracích.

Zdeseti spádových oblastí okresu (interní členění ÚP) nejproblémovější oblastí zhlediska míry nezaměstnanosti je dlouhodobě oblast Broumov. K30.11.2007 zde míra nezaměstnanosti činila 6,2% (o 2,5% vyšší než celookresní údaj a o 0,6% vyšší než celorepublikový údaj). Oblastí sdruhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti 5,5% je oblast Meziměstí. Přesto zde však míra nezaměstnanosti mírně poklesla, což má příznivý vliv i na výsledek celého okresu. Nejnižší hodnoty 2,6% dosáhla míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti Červený Kostelec.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti ze všech 78 obcí okresu zaznamenalo 33 znich. Naopak relativní snížení nezaměstnanosti zaznamenalo 22 obcí. U 23 obcí nedošlo oproti minulému měsíci kpohybu. Nulové nezaměstnanosti za sledované období dosáhly obce Libchyně a Litoboř.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke konci měsíce listopadu vykázána vŠestajovicích 12,66% (10 nezaměstnaných), vBožanově 10,07% (15 nezaměstnaných), vHynčicích 9,68% (9 nezaměstnaných) a vHeřmánkovicích 8,98% (23 nezaměstnaných). Kromě Šestajovic se jednalo o obce mikroregionu Broumovsko.

Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly obce Slavětín nad Metují 0,89% (1 nezaměstnaný), Suchý Důl 0,97% (2 nezaměstnaní), Brzice 1,14% (1 nezaměstnaný) a Mezilesí 1,16% (1 nezaměstnaný).

Nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti mělo vlistopadu 922 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, to je 41,8% všech dosažitelných osob vedených vevidenci.

Ke konci listopadu 2007 registroval úřad práce 1209 dosažitelných žen, které se tak podílely 54,8% nacelkovém počtu dosažitelných uchazečů.

Podíl osob se zdravotním postižením zcelkového počtu dosažitelných uchazečů vlistopadu 2007 činil 15,7%. Jejich celkový počet se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 15, na 346.

Počet registrovaných dosažitelných absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy se oproti předchozímu měsíci snížil o 41, na 206. Na celkové nezaměstnanosti dosažitelných uchazečů se podíleli 8,5%.

Dlouhodobě nezaměstnaných dosažitelných uchazečů, kteří jsou vevidenci úřadu práce více než 12 měsíců, bylo k30. 11. 2007 registrováno celkem 482 (21,8% ze všech dosažitelných uchazečů).

Zhlediska vzdělanostní struktury byl nejvyšší podíl vyučených dosažitelných uchazečů o zaměstnání 786 (35,6%) a dále uchazečů se základním vzděláním 742 (33,6%). Vysokoškolsky vzdělaných uchazečů bylo celkem 80 (3,6%). Zhlediska struktury podle zaměstnání činila opět nejvyšší podíl zcelkového počtu evidovaných dosažitelných uchazečů kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 837 (37,9%), dále se jednalo o technické a administrativní pracovníky 474 (21,5%), další početnou skupinou byli řemeslníci a kvalifikovaní výrobci včetně obsluhy strojů a zařízení 415 (18,8%) a provozní pracovníci ve službách a obchodě 310 (14,1%).

Počet evidovaných volných pracovních míst zaznamenal k30. 11. 2007 hodnotu 1114. Oproti stejnému datu roku 2006 se jedná o 246 volných pracovních míst více.

Zcelkového počtu bylo určeno 202 pracovních míst pro absolventy a 42 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Zporovnání počtu absolventských míst sevidovanými dosažitelnými absolventy škol (146) vyplývá, že na každého dosažitelného absolventa školy připadá vsoučasnosti vokrese Náchod 1,4 nahlášených volných pracovních míst (0,72 dosažitelného absolventa na 1 pracovní místo).

Z1114 evidovaných volných pracovních míst byly vlistopadu nejpočetněji zastoupeny profese zoblasti strojírenské jako soustružník, frézař, konstruktér strojní, mechanik + seřizovač, kovodělník – obráběč kovů, nástrojař, strojní zámečník 184 (16,5%), jako další textilní profese švadlena/šička, dělník textilní výroby 117 (10,6%). Dále profese zoblasti služeb, např. kuchař, číšník, servírka, prodavač + pokladní 97 (8,7%).

Na jedno volné místo vsoučasnosti připadají vokrese Náchod 2,2 uchazeči o zaměstnání, což je hodnota o 0,2 vyšší než vpředchozím měsíci. Vregionu Broumovsko je to 6,2 uchazeče o zaměstnání. Jedná se o stejnou hodnotu jako vpředchozím období. (Hodnota za celou ČR činí 2,4 uchazeče na jedno volné místo.) Další statistické údaje jsou kdispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.

Vlistopadu se Úřad práce vNáchodě podílel na pořádání výstavy „Technikou krozvoji“ v Polici nad Metují. Výstava byla úspěšná, navštívilo ji více než 4500 lidí. Je předpoklad, že bude uspořádána i vpříštím roce.

VNáchodě dne 10. 12. 2007.

Zpracovala: Ing. Hana Sedloňová, Jitka Součková

Úřad práce vNáchodě, oddělení trhu práce

13.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Jičín - Hronov
17

V derby padaly góly jen ve druhé třetině, Nové Město pálilo ostrými

Fotografie, která se stane symbolem letošních voleb.
DOTYK.CZ
6

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

Právě jsme se narodili - říjen 2017

Náchodsko - Vítáme nová miminka na Náchodsku. Podívejte se na fotogalerii novorozenců, kteří v přišli na svět v náchodské porodnici v říjnu roku 2017. Šťastným rodičům gratulujeme.

Velké Poříčí i Provodov to měly o fous

Náchodsko - Stoprocentní byl ve víkendovém kole fotbalové I. B třídy regionální trojlístek.

FOTO: Od opeřenců až po vysazení břízy

Česká Skalice - Letošní ročník Slavnosti stromů ve Vile Čerych v České Skalici se opravdu vydařil.

Ve šlágru kola slavila úspěch kostelecká taktika

Náchodsko - Fotbalisté Náchoda nebudou na třetí říjnový víkend vzpomínat v dobrém.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT