Zvony náchodského kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí se rozezní už několik minut před šestou hodinou.

Mišáci, opravené prostory i mumie

Noc kostelů zahájí Mše svatá. „Nově se příchozí mohou těšit nejen na vystoupení našeho dětského pěveckého sboru Mišáci, ale i na prohlídku opravených půdních prostor nad hlavní lodí kostela či na přednášku o příchodu věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje na naše území," prozradil děkan Boguslaw Partyka. Na programu bude i komentovaná prohlídka kostela a zvonice, vystoupení pěveckého sboru Hron a závěrečná bohoslužba.

V Náchodě bude v tento den možné navštívit i modlitebnu Církve bratrské či Husův sbor, kde bude připravený program.

Noc kostelů se chystá i v jaroměřském kostele sv. Mikuláše. Během komentované prohlídky bude možné navštívit kryptu s mumiemi, hudební literátský kůr a varhany. Mimořádně bude možné vidět historické hudebniny z archivu svatomikulášského kůru.

Broumovští by si neměli nechat ujít návštěvu kostela Petra a Pavla na Kostelním náměstí. Ten připravil nově ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Josefově komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor. Akce se koná v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska, který se snaží o jejich záchranu.

Středověká freska či sto let staré plány

Začátek programu je od osmi hodin, kdy se uskuteční Pobožnost křížové cesty za doprovodu pěveckého sboru Stěnavan. „Velkým lákadlem pro návštěvníky je otevření a představení středověké fresky Posledního soudu v podzemí fary a také sto let staré plány na přestavbu fary, které byly objeveny uplynulé pondělí," nalákal k návštěvě farář Martin Lanži.

Duchovní je přesvědčen o tom, že Noc kostelů je jedinečnou příležitostí pro mnoho lidí. „Nejenže se lidé dostanou do míst, která nejsou běžně přístupná, ale dozvědí se i spoustu informací a zajímavostí. Je to příležitost poznat věci, které jsou součástí naší kultury. Rád se této noci také účastním," dodal farář broumovského kostela.

V Polici nad Metují se společně s Nocí kostelů uskuteční i muzejní noc. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude na programu Mše svatá, koncert, přednáška Petra Prokopa Siostrzonka z Břevnova o řádu Benediktinů, komentovaná prohlídka kostela, presbytáře i varhan. Návštěvníci si prohlédnou také muzeum, klášter i jeho zákoutí či hřbitovní kapli a zvonici.

V Červeném Kostelci v kostele svatého Jakuba Staršího nabídnou několik koncertů, ale netradičně i přednášku o probíhajícím majetkovém vyrovnání církví se státem. Přednášet přijede generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub.

V kostele Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují čeká program i na ty nejmenší, návštěvníci se budou moci zamyslet nad texty papeže Františka a seznámení s jeho životopisem, zaposlouchají do duchovní hudby Missa Brevis od Jiřího Pavlici v podání pěveckého sboru Kácov či zažijí „ticho jako v kostele".

Podrobný rozpis Noci kostelů najdete v dnešním (čtvrtečním) tištěném vydání Náchodského deníku.