Během léta se uskuteční ještě v dalších pěti termínech: 12. a 26. července a také 9., 23. a 31. srpna, vždy od 20 a 21.30 hodin. Kopie vzácného Turínského plátna je vystavená v klášterním refektáři. Během prohlídky projdou návštěvníci spolu s průvodci potemnělými zákoutími nejkrásnějších interiérů a potkají řadu historických postav.

„Doporučujeme rezervaci míst na tyto prohlídky na e-mailu: prohlidky@klasterbroumov.cz,“ vzkazuje Kateřina Ostradecká ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Noční hrané prohlídky doplňují nabídku klasických nočních prohlídek, které se konají vždy v pátek a v sobotu od 20 a 21.30 hodin po celé léto. Letošní letní novinkou broumovského kláštera jsou podvečerní prohlídky, které se budou konat pravidelně vždy od 18 hodin, a to po celé léto. „Nabídkou podvečerních prohlídek reagujeme na vysoké letní teploty, které návštěvníky regionu vysílají spíše k vodě než do historických památek. Takto budou mít zájemci možnost, strávit odpoledne u vody a v podvečer, kdy opadnou největší horka, zavítat na prohlídku kláštera, kterou mohou spojit i s večeří v klášterní restauraci nebo s posezením v klášterní kavárně,“ uvedl Aleš Freiwald z Agentury pro rozvoj Broumovska, která v klášteře provozuje prohlídkové okruhy.   (reh, ost)