Norma omezující noční klid platná od 1. října letošního roku moc pozitivně vnímána není. Všichni oslovení v tom vidí pouze buzeraci, nárůst byrokracie a tím také omezení kultury v městech a obcích.

Ministerstvo vnitra si své rozhodnutí obhajuje. Omezí prý nadužívání výjimek.

„Obce se teď budou muset řídit nálezem Ústavního soudu, který uvádí, že občan má mít možnost předvídat počet a rozložení potenciálně probdělých nocí. Doposud záleželo na libovůli obcí, na jakou akci výjimku poskytnou. Nyní pokud obce budou chtít po 1. říjnu 2016 dobu nočního klidu v určité dny zkrátit nebo úplně zrušit, budou tak muset tyto dny vymezit přímo v obecně závazné vyhlášce, aby byli občané dostatečně informováni. Většinu akcí, kde by měl být omezen noční klid, lze přitom předvídat s dostatečným časovým předstihem," uvedla tisková mluvčí ministerstva Martina Němcová.

Jiný pohled na to mají ale ve městech a obcích, kterých se opatření dotýká.

„Dle našeho názoru se jedná pouze o další byrokratickou zátěž a neomalené zasahování do pravomocí volených orgánů měst v České republice. Doufáme, že probíhající jednání představitelů Svazu měst a obcí s ministerskými úředníky tento další nápad směřující k šťastným a spokojeným zítřkům ukáže jako absurdní a nerealizovatelný," doufá optimisticky ve zvrat před nabytím platnosti místostarosta Nového Města nad Metují Michal Beseda.

Novelu zákona hodnotí právník města

Jak informovala sekretářka starosty Broumova Jitka Nigrinová, tak vyhodnocení dopadu novely zákona bylo předáno právníkovi města a pracovníkům kultury. Zastupitelstvo města by se případnou úpravou vyhlášky města mělo zabývat na zářijovém zasedání zastupitelstva města.

Normu nechápou ani pořadatelé akcí

Nepochopitelně kroutí hlavou také pořadatelé kulturních akcí. Dotaz, co si myslí o nové normě, zaskočil pořadatele festivalu MetalGate Czech Death Fest Luboše Gorgana.

„O této normě zatím vůbec nic nevím, ale pokud to má být pravda a má zamezit venkovním produkcím po 22. hodině, tak to vidím jako nekompromisní útok na celou kulturu v Čechách," míní Gorgan.

Připravovaná norma rozpoutala diskusi také na  náchodské radnici. Od její zavedení očekávají navýšení administrativy, znechucení pořadatelů od pořádání akcí a nárůst stížností od notorických stěžovatelů.

Potencionální pořadatele to odradí

„Bude nutné, aby se tím začalo vážně zaobírat zastupitelstvo. Město bude muset vydat vyhlášku, kde budou akce konající se po 22. hodině zaneseny. U pravidelných akcí to nebude takový problém. Horší to bude u akcí, které se konají pouze občas, nárazově a nebo u akcí nových. Tam to potencionální pořadatele asi dost odradí," okomentovala nové nařízení ministerstva vnitra mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Filozoficky problém okomentoval starosta Teplic nad Metují Milan Brandejs.

Vše je závislé na rozumnosti lidí

„Víte, je to stejně jako s ostatními normami. Je-li norma rozumná, pak je třeba na ní pohlížet tak, že bude uplatňována POUZE tehdy, když bude nerozumnými lidmi porušována. Doplnil bych i opakovaně porušována, ale to bych připustil výjimky a ty se, jak ze zkušenosti vyplývá, nevyplatí zavádět. A bude-li svět plný nerozumných lidí, pak bude nutné strpět administraci, které je vlastně vždy navíc, protože se lidstvo uchyluje k nerozumným činnostem," uvedl k normě Milan Brandejs.

Kulturní referentka z Teplic nad Metují Marie Jirmanová se prý neměla ještě čas novou normou zabývat. Prozatím je plně vytížená přípravou rychle se blížícího horolezeckého filmového festivalu. Zcela jistě ji to ale přidělá další problémy.

V Jaroměři mají vyhlášku o veřejném pořádku z roku 2011. Akce zasahující do doby nočního klidu (22.00 až 06.00 hodin), je prozatím doba nočního klidu řešena výjimkou.

Vyhlášku projednají zastupitelé v září

„Aby „akce" mohly probíhat v době nočního klidu také po 1. říjnu, je přijetí nové vyhlášky zastupitelstvem nejpozději do 30. září. Předpokládám, že se touto problematikou bude zabývat zastupitelstvo města na svém jednání 13. září, a že se tak stane po předchozím projednání ve výboru zastupitelstvo pro bezpečnost a pořádek," uvedl starosta Jaroměře Jiří Klepsa.

Výhodou nových pravidel, vstupujících v platnost od 1. října letošního roku, je prý bezesporu absence „papírování" mezi pořadatelem akce a městem.