„Tímto způsobem se nám podařilo sehnat milion korun. Peníze posílají nejen místní obyvatelé, ale rovněž lidé z ostatních, vzdálenějších míst republiky,“ uvedl suchodolský starosta Vítězslav Vítek.

Stavba nové kapličky začala 23. května. První práce spočívaly v demontáži soklového zdiva, podlahy a základů. Zemními pracemi byl upraven svah za budoucí kapličkou, byly zlikvidovány pařezy, snížen terén pro stavbu kapličky a provedl se výkop základů. „Po vybetonování základů a podkladní betonové mazaniny bylo kolem nových základů položeno drenážní flexibilní potrubí, které se obsypalo drtí,“ vysvětlil starosta Vítek.

Následoval benefiční koncert u kapličky, který byl spojen s poklepáním základního kamene stavby.
Na koncert pod širým nebem dorazilo několik stovek lidí, do sbírky na novou kapli tehdy přibylo více než 30 tisíc korun.


Vzniká i socha


Samotné stavební práce pak zahájilo vyzdívání obvodového soklového zdiva z pískovcových kvádrů. Tomu předcházelo položení izolace proti zemní vlhkosti pod toto zdivo. Rovněž se vyráběly pískovcové kvádry, jejichž vnitřní strana je řezaného povrchu. Vnější povrch je opracován pískováním. „Tři řady těchto kvádrů tvoří soklové zdivo,“ řekl starosta.

Jak dodal, současně probíhají i práce tesařské – přímo v obci. V místě pro uložení řeziva pro kapličku byla zahájena výroba konstrukce kaple. Opracované hranoly se zde postupně moří proti plísním a škůdcům, převážejí se do lesíka k místu stavby, kde je čeká usazování do samotné konstrukce kapličky.

Současně se v Náchodě, v atelieru restaurátora Jindřicha Roubíčka, vyrábí socha Panny Marie, která bude součástí nové kaple.