Rozhodnutí rady města a zastupitelstva vytvořit sběrný dvůr přišlo už před dvěma lety. „Celou tuto dobu jsme se snažili sehnat partnery, kteří by nám poskytli dotace. To se nakonec podařilo. Výstavba sběrného dvoru včetně související techniky přišla na zhruba čtyři miliony korun. Přibližně 90 procent tvoří dotace,“ uvedl místostarosta. Včerejším dnem byl uveden sběrný dvůr do zkušebního provozu s tím, že bude otevřen vždy ve středu od 13 do 18 a v sobotu od 8 do 12 hodin. Využívat ho mohou výhradně občané města zdarma, kteří se obsluze sběrného dvora prokáží místem trvalého pobytu v České Skalici nebo dokladem o úhradě za svoz komunálního odpadu.


A co mohou občané do sběrného dvora odvážet? Jsou to nejen objemné odpady jako například starý nábytek, ale také železný odpad, stavební suť, kompostovatelný odpad, sklo, papír, lepenky, plasty, textil či dřevo. Dvůr bude přijímat i nebezpečné odpady jako ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky a pneumatiky. Místostarosta Daňsa upozornil, že vzhledem k poloze města, které leží na území chráněných vod, nebezpečný odpad bude ze sběrného dvora neprodleně odvážen. „Všechno směřuje k tomu, aby byl odpad tříděn a recyklován,“ dodal Daňsa.


Součástí slavnostního otevření sběrného dvora bylo také předvedení techniky v praxi. Účastníci viděli manipulaci s kontejnerem. Dále byl předveden čisticí vůz a také vysavač na exkrementy.