Kvůli nepříznivému počasí se nezpívalo u vánočního stromu, ale v podloubí. I tak byla účast Novoměšťáků obrovská a zpívalo okolo čtyř set dětí a dospělých za doprovodu pěveckých sborů Prostředníček a Malíček ze Základní umělecké školy Bedřicha Smetany a sborečku Kopretiny z Mateřské školy Rašínova.

Eva Kupková