Téměř 250 obyvatel Nového Města dorazilo na diskusní fórum se zástupci samosprávy, od nichž chtěli slyšet jak se vyvíjejí projekty, které by měly zlepšit život ve městě. Přestože pořadatelé diskusního fóra plánovali pět důležitých témat (letní areál u Metuje, osud bývalých kasáren, rekonstrukce Kina 70, autobusové nádraží a zimní stadion), tak došlo jen na koupaliště a Kino 70, kde se každoročně odehrává festival české filmové komedie. Více se do časového bloku nevešlo, což zklamalo zejména ty, kteří chtěli diskutovat i k dalším záležitostem.

Pokud se někdo těšil na vyhrocenou slovní přestřelku tak musel odejít zklamán. „Podle mě se diskuzní fórum odehrálo celkem v mezích slušnosti,“ ohodnotil „grilování“ novoměstský starosta Petr Hable.

Největší zájem byl o možnou obnovu koupaliště, které ve městě postrádá nejvíce lidí. Ty také zaujal návrh architekta Vojtěcha Lichého, který má podobu přírodního koupacího biotopu, kde se místo chemických prostředků voda čistí přirozeným způsobem.

Podle slov starosty Petra Hable nejsou v zastupitelstvu názory na koupaliště jednoznačné. „Na základě podkladů, které jsme dostali, se podle mého názoru pohled zastupitelů posouvá směrem ke koupališti,“ naznačil starosta jiskřičku naděje, ale jedním dechem dodal, že radnice musí řešit i jiné priority. Přesto občany ujistil, že celá záležitost určitě neusne. „V tuto chvíli budeme zadávat na dopravní fakultu do Pardubic žádost na vypracování studie dopravní obslužnosti. Do rozpočtu na příští rok jsme zařadili finance určené na projekt a na protipovodňovou zábranu,“ prozradil starosta, že radnice činí potřebné kroky k tomu, aby otázka koupaliště nezapadla.

„Je smutné, že město, které má téměř deset tisíc obyvatel, nemá vlastní koupaliště. Furt jen slyšíme proč to nejde. Dvacet let se tady handrkujeme, jestli tady koupaliště bude nebo nebude. Ať někdo bouchne do stolu, zvedne zadek z úřadu a zajistí potřebný razítko. Vždyť je to ostuda,“ vysloužila si potlesk za přímočarý názor jedna z účastnic setkání.

Kino 70 památkou?
Plánovaná úprava kina byla pozastavena kvůli jednání o uznání Kina 70 nemovitou kulturní památkou. „Případné prohlášení kina nemovitou kulturní památkou nám značně kříží plány. Nemáme z tohoto vyvolaného podnětu radost, ale musíme to respektovat. Máme domluvenou schůzku s památkáři, kde budeme zjišťovat v jaké fázi je tento proces,“ řekl starosta.

Podle organizátora diskusního fóra Karla Falty bylo setkání užitečné. „My jako organizátoři akce vidíme mezery v informovanosti občanů a v komunikaci zastupitelů s občany. Diskusní fórum právě tyto mezery vyplňuje,“ uvedl Falta. Sokolovnu navštívilo 248 lidí, kteří mohli hlasovat o tom, co je nejvíce zajímá – suverénně vyhrálo právě koupaliště se 114 hlasy před osudem kasáren (38 hlasů). „Koupaliště je evidentně téma číslo jedna, trápí Novoměšťáky více než 20 let. Petici pro znovuvybudování koupaliště podepsalo 2200 občanů a i nyní bylo v diskusi vidět, jak hodně toto téma leží lidem na srdci,“ říká Karel Falta.

Z pěti navrhovaných témat se dostalo jen na dvě – koupaliště a kino. Účastníci diskusního fóra se dozvěděli, že plánovaná úprava kina byla pozastavena kvůli jednání o uznání Kina70 nemovitou kulturní památkou. „Případné prohlášení kina nemovitou kulturní památkou nám značně kříží plány. Nemáme z tohoto vyvolaného podnětu radost, ale musíme to respektovat. Máme domluvenou schůzku s památkáři, kde budeme zjišťovat v jaké je proces fázi. Je to pro nás značný problém, protože pokud prohlášení kina nemovitou kulturní památkou dopadne, tak budeme muset všechno znovu projektovat podle představ památkářů,“ není starosta nijak nadšený ze snahy udělat kulturní památku z biografu, který se začal stavět před půl stoletím v „Akci Zet“ formou brigádnické výpomoci místních občanů a závodů.

Bývalá kasárna budou jistě tématem na dalším diskusním fóru, o které občané projevili zájem. „Organizačně se bavíme o tom, že další fórum by mělo být v lednu příštího roku. Čas ukáže, zda se z těchto dvou diskusních setkání stanou pravidelná setkávání občanů se zastupiteli,“ dodává Karel Falta, který si myslí, že radnice by měla řešit lepší informovanost a komunikaci s občany.

Jiří Řezník