Ve většině měst a obcí se stalo tradicí, že nejmladší občánci jsou slavnostně uvítáni do života menší slavností, kterou připravují zástupci radnic či obecních úřadů.

Slavnost je určena rodičům novorozeňátek, prarodičům, širokému příbuzenstvu a především miminkům.

Další z pravidelných vítání občánků se uskutečnilo v sobotu dopoledne v prostorách Městského úřadu v Polici nad Metují. Pozváno bylo celkem 14 dětí, dvoje rodiče se předem omluvili.

Holčičky z mateřinky měly pro malá miminka připravené pásmo básniček, rodiče nejmenších občánků dostali květiny a dárkové balíčky. Ty z rodin, jež projevily zájem, se mohly nechat společně vyfotografovat, aby měly na tento významný den památku.