Oblastní nemocnice Náchod aktuálně zavádí novinku, která usnadní léčbu pacientkám s rakovinou prsu, zrychlí proces léčby a je komfortní i pro operatéra.

Rakovina prsu patří stejně jako další formy této nemoci ke stresujícím diagnózám. Proto snaha o komfort během léčby a minimalizace nutnosti dojíždění do vzdálenějších nemocnic má pro nemocné velký význam. Letos na podzim se Oblastní nemocnici Náchod podařilo za pomocí evropské dotace získat přístroj SentiMag, který léčbu karcinomu prsu výrazně usnadňuje.

„Zavedení metody SentiMag nově přináší našim pacientkám z Náchodska možnost podstoupit všechny léčebné úkony v náchodské nemocnici, bez nutnosti dojíždění na oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ vysvětluje lékařka Andrea Adamová, do jejíž mamologické ambulance přicházejí pacientky, jimž na radiodiagnostickém oddělení byl zhoubný nádor odhalen.

Předchozí praxe obnášela právě cestování pacientek do Hradce Králové. Na zmíněném oddělení nukleární medicíny byla pak ženě do postiženého prsu aplikována radioaktivní látka, pomocí které se následně operatér při zákroku orientoval. Nyní se značení sentinelových uzlin provádí nanočásticemi železa a navigace operatéra je tak na principu magnetu.

„Výhodou je časově krátká příprava pacienta před operací. Detekční látku je dokonce možné injektovat ambulantně,“ vypočítává pozitiva moderní metody operatérka. Chirurg má podle ní celou proceduru plně pod kontrolou, bez nutnosti spolupráce s dalším oddělením, což představuje právě značnou úsporu času a snížení zátěže pro pacientky.

„Za velké plus považuji, že na našem oddělení se operacím prsů u žen s touto diagnózou věnuje žena, lékařka, které se pacientky snadněji svěří,“ říká primář chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Náchod Jaroslav Vokůrka.

Podzimní měsíce, které poznamenala epidemie koronaviru, nebyly na pobyt v nemocnici právě ideální. Vybudování covidových oddělení s sebou neslo mnoho organizačních změn i v hospitalizaci pacientů přicházejích na neodkladné výkony, jakými jsou právě operace karcinomu prsu. Chirurgické oddělení náchodské nemocnice již na jaře čeká stěhování do prostor nově postavených pavilonů. Za několik měsíců se tak komfort pro pacienty i zdravotnický personál výrazně zvýší.

Rakovina prsu postihuje v naprosté většině případů ženy a je u nich zároveň nejčastějším nádorovým onemocněním, vzácně je ovšem odhalena i u mužů. Při včasném záchytu nemoci je poměrně vysoká pravděpodobnost úspěšného vyléčení, svou roli však kromě času hraje, jako při každé léčbě, také psychika pacienta.