Občané se díky tomu mohou na portálu veřejné správy seznámit se smlouvami, které město uzavřelo od počátku letošního roku. Zveřejňovány jsou všechny smlouvy s výjimkou smluv s finančním plněním do 20 tisíc korun, smluv uzavíraných dle zákoníku práce a smluv nájemních.

„Fungování města včetně uzavíraných smluv je službou veřejnosti a ta si nejen zaslouží, ale má také právo vědět, jak hospodaříme s veřejnými penězi. Zároveň jsme přesvědčeni, že během krátké doby dojde k zákonné povinnosti zveřejňování smluv uzavíraných městy a úřady. Jdeme tedy tomuto požadavku vstříc," uvedl Michal Beseda, novoměstský místostarosta. Zveřejňování smluv je podle něj plně v souladu s politikou maximální otevřenosti vůči občanům města i široké veřejnosti.

Není to jen Nové Město nad Metují, které po loňských komunálních volbách dbá na větší transparentnost radnice. V Náchodě například začali zveřejňovat podklady, které dostávají na stůl před jednáními a podle nichž se pak rozhodují zdejší zastupitelé. V Jaroměři zase uvažují o tom, že jednání zdejších zastupitelů budou přístupná on-line. V Náchodě už je to běžné několikátým rokem.