Sešli se tu prodejci z Náchodska i Rychnovska. Výrobky dětí představil místní stacionář Nona, Mateřská škola Nahořany, v nabídce byly perníčky z Kostelce nad Orlicí. Prostě byla to podívaná a bylo z čeho vybírat.