Cílem tohoto kurzu bylo především seznámit děti s ledovou plochou, naučit je základní metodické prvky bruslení (udržení rovnováhy, stromeček, cibulky, vlnky, základy překládání). A to se nám, myslím, podařilo i přesto, že téměř polovina dětí byla na bruslích prvně. Chvála nepatří jen dětem za jejich sportovní dovednosti, ale také pedagogům a rodičům, kteří se rozhodli, že i přes prvotní obavy, které jsou samozřejmě pochopitelné, do tohoto projektu půjdou a zkusili to. Bylo velmi milé pozorovat, s jakou trpělivostí a snahou pomáhali dětem při zavazování bruslí, snažili se je podpořit například při opakovaných pádech na ledě, zajišťovali jim servis u mantinelu. Měli jsme velikou radost, že se k nám na led děti vracely rády, vítaly nás s úsměvem na tváři a díky tomu jsme všichni mohli prožít spoustu pěkných chvilek se sportem. Kurz bruslení jsme zakončili ve slavnostním duchu za přítomnosti patronky Marie Petruželkové a místostarosty Ing. Michala Besedy, MBA. Na začátku představení všichni přítomní shlédli krátké vystoupení volných jízd dětí z oddílu krasobruslení z Nového Města nad Metují. Následovala ukázka toho, co všechno se děti z mateřských školek v kurzu naučily. Jako sladká tečka bylo slavnostní předávání diplomů a medailí všem účastníkům kurzu. Díky sponzorskému daru společnosti VERNER POTRAVINY s.r.o. nechybělo ani sladké překvapení.

Velký dík patří zastupitelce Marii Petruželkové, která se osobně zasloužila při podpoře dětí ve sportovních aktivitách a především pomohla zajistit finanční prostředky z rozpočtu města tak, aby děti mohly navštěvovat tento kurz zdarma.

Touto cestou bych rovněž ráda poděkovala také svým kolegům Jarmile Hartmanové, Dáše Rejtharové, Jaroslavu Matějkovi, Josefu Černému a Václavu Poláčkovi, bez kterých by celá akce nebyla možná. Jsou to lidé, kteří svůj volný čas věnovali dobré věci! Děkuji také vedení TJ Spartak Nové Město nad Metují, jmenovitě Kamilu Prausovi a Michalu Vaňkovi, za pomoc při zajišťování celé akce.

A co říci závěrem? Budu moc ráda, pokud se v dalším školním roce opět na ledě potkáme.

Romana Hladíková