„Přijďte a společně oslavme úspěch, kterého v soutěži Nový Hrádek dosáhl,“ zve starosta Zdeněk Drašnar a dodává, že každý občan s trvalým pobytem v Novém Hrádku obdrží při prezenci od 9 do 14 hodin poukázku na občerstvení v hodnotě osmdesáti korun.