„Celý svět postihla pandemie koronaviru Covid-19, která se začátkem roku 2020 rozšířila z Číny. Většina států uzavřela hranice, Česká republika vyhlásila od 12. března nouzový stav. Vycházet z domu se mohlo pouze za účelem cesty do zaměstnání, nezbytný nákup a k lékaři. Kromě prodejen potravin, drogerií a lékáren byly všechny obchody zavřeny. Většina firem a téměř všichni živnostníci zastavili výrobu. Nesměly se poskytovat žádné služby, život v zemi se prakticky zastavil.“ Tak zní část poselství příštím generacím, které vložili posledního dubnového dne představitelé Nového Hrádku do schránky a následně do pozlacené kopule na opravenou střechu kapličky sv. Jana Nepomuckého.

V ručně psaném poselství se píše také o dostupnosti veřejných služeb v Novém Hrádku, o místních spolcích i letošních investičních akcích, jako jsou například rozhledna na Šibeníku, přístavba školky, výstavba školní zahrady, cyklostezka do Lewina v Polsku i výstavba druhé zubní ordinace v budově čp. 123.

"Když jsme před opravou střechy kopuli sundávali, bohužel jsme v ní nic nenašli. Proto jsme se rozhodli, že to napravíme a do schránky vložíme několik předmětů, které jednou připomenou toto období," vysvětlil starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar. Ve schránce jsou navíc uložené i mince, zpravodaj Frymburské ozvěny, rouška či vydání Náchodského deníku.