Nový loterijní zákon nejvíce postihuje malé dobrovolné spolky jako jsou myslivci, zahrádkáři, chovatelé, rybáři či dobrovolní hasiči. Tyto organizace nejsou nijak dotované státem a na svůj provoz si musejí vydělat vlastním úsilím.

Každý, kdo chce na svém plese mít tombolu, musí nyní vyplnit Žádost o povolení tomboly. To však tyto malé spolky dělají ve svém volném čase. A je to pro ně práce navíc. Pořadatel si navíc musí zajistit výpis z rejstříku trestů a také výpisy z obchodního rejstříku.

Losování cen musí být veřejné

Organizace nesmí mít listinu, kde jsou sepsané výhry. Takový způsob losování může provozovat pouze stát. Každý los, ať už výherní či nevýherní, musí být očíslovaný souvislou číselnou řadou a mít razítko dané organizace. Losování cen musí být veřejné.

„To, že budou lidé třeba dvě hodiny čekat na vylosování, je podle mě nesmysl. Naprosto to ničí zábavu, kvůli které lidi na ples chodí,“ říká jeden z rozhořčený pořadatelů plesů z Náchodska, který si však nepřál zveřejnit své jméno. „Zatím nejsme rozhodnuti, jestli tombolu ponecháme, anebo ji zrušíme,“ dodává.

Pokud si lidé dříve nevyzvedli svou cenu, pořadatelé ji buď vrátili dárci, anebo ji nechávali do příští tomboly. Nyní však musí být cena uložena a zaevidována. Náhodná inspekce může kdykoli zkontrolovat její uložení.

Tombola k plesu patří a je tradicí

„Tombolu si rozhodně necháme. I když s těmi předpisy nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že tombola k plesu patří, je to tradice,“ říká pořadatel plesu Josef Bareš ze Šonova. A potvrzuje, že lidé na ples chodí mimo jiné i kvůli tombole.

Tombola se také musí řádně ohodnotit. Ke každé ceně by měla být účtenka. Pokud je tombola v hodnotě nad 50 tisíc korun, je pořadatel povinen zajistit loterijní komisi při losování i vydávání cen. Existují ale i další předpisy, jež určují, jak má tombola vypadat. Například hodnota tomboly vůči herní jistině musí být 20 až 50 procent.

Správní poplatek v současnosti činí 500 korun. Avšak nový loterijní zákon nejsou pouze poplatky, ale také zvyšování administrativy městských a obecních úřadů. A pro pořadatele je to více starostí.

Lucie Mádrová