Na místě bývalého mostu, který vloni strhla povodeň, už od léta stavbaři pracují na zajištění nábřežních pilířů a části nábřeží.

„V nejkratším možném termínu, konkrétně 19. srpna letošního roku došlo ze strany města k předání staveniště zhotoviteli nového Komenského. Podle uzavřené smlouvy má být celá stavba dokončena během sto sedmdesáti dnů, to znamená do 5. února roku 2015. To je tedy termín, kdy by Komenského most měl být kompletně dokončen a zprovozněn. Dosavadní práce, které jsou předmětem pravidelných kontrolních dnů, odpovídají časovému harmonogramu a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k posunutí termínu. Otázkou zůstává logicky lednové a únorové počasí. V rámci výběrového řízení byla řešena i otázka stavby až do minus pěti stupňů" uvedl jaroměřský starosta Jiří Klepsa.

Až ocelová konstrukce překlene řeku, což by mělo být podle posledních informací po Vánocích, budou pokračovat dokončovací práce.

Původní most pro pěší a cyklisty poškodila loňská povodeň a bylo nutné ho strhnout. Cena nového mostu činí 27,2 milionů korun. Původní odhad byl nižší, ale k výraznému nárůstu došlo zvýšením ceny materiálu. Město se už od loňské povodně také pokoušelo získat peníze z dotací. Dlouhou dobu nebylo jasné, zda otázkou případné dotace se bude v rámci řešení po povodni zabývat ministerstvo dopravy či ministerstvo pro místní rozvoj.

„Po více než roce se nám podařilo z ministerstva dopravy získat dotaci 18,2 milionů korun. Navíc stále jednáme o možnosti čerpání finančních prostředků z fondu solidarity. Zůstatek ceny do celkové částky budeme hradit z městského rozpočtu, kde máme potřebné finance zajištěny" uvedl starosta Klepsa.

Rozvodněné Labe na začátku loňského června rozštěpilo pilíř původního Komenského mostu uprostřed řeky, z mostu se následně zřítila jedna z postranních železných lávek.

Most, který byl spojnicí mezi školou Na Ostrově a okolními čtvrtěmi s hlavním náměstím, byl postavený v roce 1884, v roce 1931 přibyly boční lávky. Zastupitelstvo města uvažovalo o vybudování provizorního přemostění. Po jednáních se zástupci Armády České republiky a ministerstva dopravy však od svého plánu upustilo s ohledem na předpokládanou vysokou cenu provizorního přemostění a nemožnost jeho využití po celou dobu výstavby mostu nového.

V architektonické soutěži na nové přemostění zvítězil návrh architekta Mirko Bauma, na němž se podíleli také David Baroš a Vladimír Janata. Ocelová konstrukce má jednoduché řešení, které ocenili architekti i památkáři. Podle autorů připomíná páteř savců. Celkem se architektonické soutěže zúčastnilo přes pět desítek návrhů.