Hendikepovaní klienti tak budou moci v pěkném prostředí využívat všechny služby s ohledem na svoje schopnosti a potřeby.

Stacionář Cesta Náchod je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení. Provozuje nejen denní stacionář, ale i odlehčovací službu.

V Náchodě na radnici i v budově Českého rozhlasu Hradec Králové se mohou lidé podpisem rozloučit se zesnulým Karlem Gottem.
Lidé se loučí s Mistrem vzkazy na kondolenční listiny