Knihovnice Kateřina Šrůtková školákům vysvětlila, že datum je významné už od roku 1939, kdy byla nacisty potlačena studentská demonstrace a postřelen student Jan Opletal.

Následující 17. listopad 1989 byl připomínkou studentů na tuto památnou událost. Tehdy však jejich shromáždění potlačila Veřejná bezpečnost ovládaná komunisty.

Po seznámení s historií a přečtením několika úryvků z knížek obdrželi školáci lístečky, na kterých byly otázky věnované tématu. Jejich úkolem bylo na ně odpovědět.

Při vyhodnocení bylo vidět, že školáci částečné informace mají a že část pochytili i při této besedě.

Jiří Mach