První díl jakéhosi měsíčního seriálu o významných výročích 20. století v Náchodě bych tedy rád věnoval právě našemu prvnímu prezidentovi a jeho pobytu v našem kraji.

Nabízeli mu čestný titul rabína

Poprvé zavítal Masaryk do Náchoda 2. června roku 1901, když sem byl pozván jako účastník univerzitních přednášek, které tu pořádala Karlo-Ferdinandova univerzita. Pozvání Masaryka ovšem vyvolalo vzrušení. Celé Čechy slyšely o jeho obhajobě Žida Hilsnera, která rozdělila obyvatelstvo na dva nesmiřitelné tábory jedni Masaryka za jeho čin uznávali, druzí nenáviděli. Stejné to bylo i v Náchodě. Přesto městská rada souhlasila s jeho příjezdem a účastí na přednáškách.

Psala se neděle 2. června 1901 a na náchodské nádraží dorazil vlak, na který se dlouho čekalo. Z kupé vystoupil Masaryk v doprovodu své ženy Charlotty. Nečekal je žádný velký uvítací dav, pouze pár učitelů v čele s Václavem Černým a Josefem Zemanem. Společně se skupina vydala po Kamenici do Zemanova bytu, kde Masaryk a jeho žena poobědvali. Během oběda Masaryk přísedícím vypravoval novinky z Prahy, a jako kuriozitu dovezl pohlednici zaslanou židovskou obcí z Náchoda, na které neznámý pisatel Masaryka vyzýval, aby přijal čestný titul náchodského rabína.

Po obědě se Masaryk vydal přednést svůj referát, který si přišlo poslechnout mnoho desítek lidí. Ač byla první přednáška přijata obecenstvem chladně, byl Masaryk rozhodnut ve své práci nepolevit a 9. června opět přednášel, tentokrát na téma o lidských právech. Opět přišlo hodně lidí, kteří si ho se zájmem poslechli, a když Masaryk přednášel potřetí, celý přítomný dav mu aplaudoval. Bylo to jasné Masarykovo vítězství.

Dojmy z Náchoda, které si s sebou odvezl roku 1901, ho motivovaly k další návštěvě o dva roky později. Tentokrát přijel s celou rodinou. Ubytovali se ve Velkém Dřevíči v domě průmyslníka Bohumila Švorčíka a strávili tu celé prázdniny. O rok později přijel Masaryk na Náchodsko znovu, ale tentokrát si vybral k pobytu nedalekou Dobrušku, odkud pravidelně vyjížděl na výlety do okolí.

Nejdřív Jirásek, pak Náchodští

Když se Masaryk stal roku 1918 prezidentem Československé republiky, na milý kout nezapomněl. Bohužel jeho prezidentské povinnosti mu již nedovolovaly prožít celé prázdniny na jednom místě. Do Náchoda přesto ještě zavítal. V červenci 1926 konal Masaryk okružní jízdu po městech českého severovýchodu. Navštívil nejprve Hronov, kde se setkal s Aloisem Jiráskem a poté jel do Náchoda. Pod Kašparákem byla postavena velká slavobrána, s nápisem Pravda vítězí, kde se pan prezident přivítal s přítomnými lidmi a pokračoval dále do města. Když odkrytý kabriolet zastavil před náchodskou radnicí, přivítal Masaryka rozjásaný dav. U radnice pana prezidenta přivítal starosta Josef Václav Moravec. Následovalo uvedení do radniční síně, kde se Masaryk podepsal do pamětní knihy speciálně vyrobeným perem (dnes je uloženo i s kalamářem v Regionálním muzeu Náchod).

Na příjezd prezidenta Masaryka si po letech jasně vzpomíná i Náchoďák, pan Vlastimil Šubrt: „V roce 1926 jsem byl v nové spořitelně, která ještě nebyla zkolaudována. Z rohového okna jsem společně s kamarády koukal na náměstí, kam přijelo auto. Z kabrioletu vystoupil svižně Masaryk, oděný v bílém oblečení a klobouku a šel do radnice. Všude ve velké vzdálenosti byly davy lidí, poněvadž Masaryk byl pro nás číslo jedno a všichni ho měli rádi."

Na Masaryka se vzpomínalo s láskou a uznáním. O to větší rána přišla v září 1937, když Masaryk, velký vlastenec a prezident-Osvoboditel, ve věku 87 let zemřel.

Od 26. 3. bude probíhat v náchodském muzeu výstava Hradní fotoarchiv, a její součástí budou také informace o Masarykovi v Náchodě. Zde se čtenáři mohou dozvědět další zajímavé informace.

RICHARD ŠVANDA