Obsáhlá diskuze o historické hodnotě a kulturním významu tzv. Čapkova mlýnu vyústila v návrhy na revokaci usnesení zastupitelů. Podle návrhu by měl být dům v budoucnu s pomocí dotace přestavěn na sociální byty objekt, kde žili prarodiče sourozenců Čapkových, kteří za nimi jezdili na návštěvy.

„Chcete to prodat jenom proto, že se o to nechcete starat? Všichni tu voláme po turistickém ruchu a místo toho, abychom nalákali návštěvníky na zajímavost, tak se to prodá,“ mrzí Ilonu Holzbecher Samkovou přístup většiny zastupitelů.

„Nechápu, proč to chcete prodat cizím lidem, u nichž nemáte žádnou záruku, co z toho do budoucna vznikne. Mohlo by tam být třeba muzeum s prodejem knih… Jsme město spisovatelů a nemáme tu ani knihkupectví,“ připomněla z řad veřejnosti Zuzana Meierová Genrtová.

Výzvu Společnosti bratří Čapků nevyslyšeli

Navrhovanou revokaci usnesení, které přislíbilo prodat objekt s pozemkem za necelé tři miliony spolku Sociální bydlení Hronov, ale na svém poslední jednání zastupitelé neschválili a nevyslyšeli tak výzvu Společnosti bratří Čapků (SBČ), aby zvážili své postoje.

„Prodej objektu Papírny by byl nejen pro místní patrioty a kulturní veřejnost, ale i pro mnohé znalé turisty důvodem ke smutku a marné lítosti. Nedopusťte, aby další z místních pamětihodností zapadla mezi již ztracené budovy, které byly spojené s historií města a jejich obyvatel,“ apelovali marně na zastupitele členové místní organizace SBČ.

Jejich neutuchající angažovanost vyústila pouze v dílčí úspěch v podobě přislíbeného jednání společně s vedením města se zástupcem spolku Sociální bydlení Hronov s cílem uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě.