„Vítr poškodil nejen městské zařízení, ale i dvanáct hrobů, na které se však bohužel nevztahuje žádná pojistka, protože nejsou v majetku města. Náchodští radní proto na svém jednání rozhodli, že opravy uskuteční na vlastní náklady samo město,“ sdělila mluvčí. Velkou část prací provedou přímo údržbáři hřbitova, odborné kamenické práce a nákupy nových váz a luceren přijdou přibližně na 30 tisíc korun. Jedná se tak o vstřícný krok, kterým chce město pomoci poškozeným majitelům hrobových míst.