O uzavření Červeného mostu, který se nachází pod Rýzmburským altánem na katastrálních územích Žernova a Slatiny nad Úpou, se dozvěděly obce v okolí Úpy na začátku prosince z mailu vlastníka mostu Lesů ČR. „Je to velmi špatná zpráva.

Zejména z hlediska současného významu pro turistický ruch se jedná o významnou spojnici pro cyklodopravu mezi Českou Skalicí, Babiččiným údolím, Havlovicemi a Úpicí. Přes most vede historická středověká stezka, ale veřejnosti je známa až novověká tzv. Bathildina stezka či cesta Schaumburg-Lippe,“ říká starosta Žernova Libor Mojžíš, že most, přes který vede několik značených tras, je důležitou spojnicí jak pro cykloturisty, tak pro pěší.

Proto samosprávy obcí v okolí Babiččina údolí nyní hledají možnost, která by umožnila provizorní otevření Červeného mostu.

„Snažíme se společně s okolními obcemi zajistit dočasnou možnost most bezpečně využívat pro cyklisty a chodce do doby, než bude zahájena jeho celková rekonstrukce. Zatím jsme předběžně domluveni s Lesy ČR, že se pokusíme najít vhodnou technickou variantu zpřístupnění zejména v letní sezóně,“ říká starosta Žernova, který počítá i s tím, že tato iniciativa půjde na náklady obcí.

„Momentálně máme představu takovou, že by se vymyslelo nějaké provizorní řešení v podobě zpevněného koridoru a chodilo by se jenom středem mostu. Ale to je zatím jen naše laická představa, musíme to vymyslet s projektantem. Po Novém roce máme mít schůzku a pak budeme vědět více,“ říká Libor Mojžíš, který si nedělá iluze, že by se s rekonstrukcí začalo v prvním pololetí příštího roku.

„Stavba samotná byla nedávno prohlášena kulturní památkou, takže most musí být opraven do původního stavu a bude rekonstruován za přísných podmínek pod dohledem Národního památkového ústavu,“ připomíná starosta Žernova.

Přístup obcí, kterých se uzavření mostu týká je je aktivní. Starostové zformulovali a podepsali dopis, adresovaný ředitelství Lesů ČR, o pomoc budou žádat i krajskou politickou reprezentaci. Té se tak naskytne příležitost uvést do praxe slova o podpoře turistického ruchu „Pokusíme se společně najít řešení i v době, která nepřeje rozpočtům obcí,“ věří Libor Mojžíš, že most v pěším a cyklistickém modu bude fungovat.

Dřevěný věšadlový most z r. 1880 se nachází v severní části Babiččina údolí. Pod názvem Prinz Franz Josef´s Brücke byl postaven v roce 1880 jako spojnice v tzv. Panské cestě náhradou za původní brod. Spodní stavbu mostu tvoří dvě kamenné nábřežní opěry a jeden kamenný pilíř v korytu řeky Úpy.

Samotná konstrukce mostu je dřevěná s dvojitým věšadlem, které je zakomponováno do dřevěného zábradlí. Mostovka zesílena ocelovými profilyJedná se o hodnotný doklad mostního stavitelství v závěru 19. století.