„Jsem moc rád, že se tady můžeme sejít při akci, která spojuje místní a utužuje i vztahy mezi vesnicemi,“ zahájil "brigádu" starosta Žďáru nad Metují Pavel Šubíř, zatímco na místo přijížděli na kolech další místní pomocníci. Přítomné přivítal i Jaroslav Lád ze ZD Ostaš, který popsal vizi o propojení Žďáru nad Metují a sousední České Metuje: „Měla by to být alej od hospody k hospodě. Líbilo by se mi propojit vesnice, tak jak se to dělalo dříve, alejí s ovocnými stromy. Aby si ti, kdo na polích pracovali, ale i výletníci mohli utrhnout tu třešně, tu hrušky.“

Plán na tento podzim byl vysadit 50 stromů, ale cesta mezi sousedními obcemi je dlouhá a k propojení vesnic jich bude potřeba minimálně dalších 100. „Věřím ale, že se nám to podaří, a že nám s tím znova pomůže Místní akční skupina Stolové hory,“ zmínil Lád nezbytnou hybnou sílu celého projektu.

Po vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Žďár nad Metují s tematickým představením o stromech se všichni mohli dát do práce. Nejprve arborista Jakub Hrůša se zástupcem MAS Stolové hory Pavlem Rejchrtem ukázali správný postup výsadby. Předem vyhloubené jámy sice usnadnily práci, i tak jí ale bylo stále dost. Nešlo jen o to strom vzhledem k poloze roubu umístit správně do zeminy, ale také zatlouct tři kůly okolo stromu, zpevnit je rozpěrkami a okolo kmínku připevnit oplocenku. Úkolů tedy na příchozí čekalo mnoho.

Sázelo se, povídalo se, pil se čaj i teplý mošt, jedly se buchty i guláš. Prostě pohodová sobotní atmosféra, během které více než stovka nadšenců včetně mnoha dětí vysázela 50 ovocných stromů. Alej Ostašinka pod stolovou horou Ostaš, která nebyla po celý den kvůli husté mlze vidět, je tvořena jabloněmi, třešněmi, hrušněmi, švestkami a jeřáby. Práce se zhostili všichni včetně starostů z České Metuje a Žďáru nad Metují. Děti sháněly hřebíky, dráty, úvazky a připínáky a než doběhly do poloviny aleje, tak už nebyly vidět. Hustá mlha se ne a ne rozestoupit.

Polní cesta mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují v délce necelého kilometru bude osázena desítkami ovocných stromů, které zpříjemní cestu místním, ale i turistům.
Na výsadbu padesáti ovocných stromů pod Ostašem přispějí místní firmy

Přišly celé rodiny, které si chtěly vysadit svůj strom. Z České Metuje dorazili Postavovi. „Moc se nám to líbilo, děti si to moc užily a už nyní se těšíme na další sázení,“ ohlédl se za sobotním sázením Jan Postava.

Za tři hodiny byly všechny stromy v zemi, a navíc s dostatečnou ochranou proti okusu zvěře. „Velmi mile mě překvapilo, kolik lidí vyslyšelo naši výzvu, aby si s sebou přinesli nářadí. Navíc se práce opravdu nebáli,“ potěšilo Pavla Rejchrta. Nově vysazenou alej tvoří staré odrůdy ovocných stromů, které byly vybírány i s ohledem na lokalitu, kde mimo jiné dost fouká. Například Moravský sladkoplodý jeřáb, hrušeň Williamsovu a Konferenci nebo třešeň Karešovu. Po dosázení čekala na všechny pracanty odměna v podobě kančího a vepřového guláše, který připravil Jaroslav Lád.

"Na vznik aleje finančně přispěly firmy Kvíčerovská pekárna, Grim a synové, Hauk, MT Střechy a Viridium.cz a také obec Žďár nad Metují. A snad se příští rok bude ve výsadbě pokračovat, aby se dostálo cíle spojit vesnice - tedy spíše hospody - ovocným stromořadím," věří Mirka Soldánová z MAS Stolové hory, že se myšlenku podaří dotáhnout do zdárného konce.