V příloze Vám zasílám historii vyvlastňovacího řízení, které se již táhne několik let, a to bez jakéhokoliv přispění MěÚ v Náchodě, který agendu převzal 1. ledna 2007, kdy se stal vyvlastňovacím úřadem. Z toho vyplývá, že pan Hodač se snaží zodpovědnost přesunout na toho posledního úředníka, který je povinen respektovat odvolací orgán, to znamená názor Krajského úřadu v Hradci Králové. Ten změnil stanovisko ve vyvlastňování teprve před dvěma měsíci, a to jen z důvodů, aby donutil Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k jakékoliv aktivitě. MěÚ Náchod v roce 2007 zajistil odhad soudním znalcem z Brna, na který vynaložil asi 80 tisíc korun a přestože třikrát vyzval ŘSD a ostatní zúčastněné strany k jednání, tak tyto na celou situaci nereagovaly. Doposud nebyly ani ochotny sdělit písemně, že nedošlo k dohodě. Umístění stavby silnice 1/33 obchvat České Skalice bylo stavebním úřadem vydáno v roce 1996. Návrh na vyvlastnění nemovitosti byl ŘSD podán až v roce 2004, tedy o osm let později. Takovéto hospodaření v soukromém sektoru by stálo všechny vedoucí pracovníky místo. Mé dopisy směřují k tomu, aby bez ohledu na tom, kdo zpoždění zavinil, byla stavba urychleně dokončena. Vřele Vám doporučuji, abyste se osobně přišel přesvědčit, kdo skutečně zdržuje výstavbu obchvatu. Pan náměstek Hodač, podle našeho názoru, pouze kryje neschopnost ŘSD v Hradci Králové jako jemu podřízené organizace. Obávám se, že nálada občanů v České Skalici je již taková, že bude mít i politické dopady. Občané Náchodska a širokého okolí nemohou pochopit, jak je možné, že nejste schopni zjednat pořádek, přestože zde je plno konkrétních faktů již z dob socialismu, z nichž vyplývá, že již v této době bylo zřejmé, že tudy povede obchvat a stavby zde stojící jsou dočasné a budou při stavbě obchvatu odstraněny. Prosím Vás, již déle tuto akci neprodlužujte a udělejte tomu konec a snažte se, aby došlo k dohodě mezi ŘSD a majiteli pozemku, neboť celá situace vyvlastnění se může protáhnout o dalších několik let. Obchvat stál skoro jednu miliardu korun a zbývá k jeho dokončení několik stovek metrů. Dejte panu majiteli požadovanou částku, i když to je vydírání státu, neboť další čekání bude stát další milióny. Proto se není čemu divit, že naše dálnice stojí dvakrát až třikrát více než na západě, díky tunelování a korupci, která na ministerstvech panuje. Již přestaňte dělat z lidí hlupáky a též z poslanců, kterým jste slíbili, že obchvat bude do poloviny letošního roku dokončen. Kopii dopisu Vám zasílám do vlastních rukou včetně dalších materiálů a zároveň i po poslancích zdejšího regionu, abych si byl jistý, že se dostane do Vašich rukou. V případě další nečinnosti a výmluv budeme považovat odpovědné za současný stav Vás a Vaše ministerstvo. Doufáme, že nám v krátké době sdělíte, jaké jste přijali k nápravě opatření zoufalého stavu ohledně obchvatu v České Skalici. (Miro Rousek)