Starosta obvinil náchodský městský úřad, že obec Žernov dávala k objízdné trase negativní stanovisko, přesto městský úřad objížďku, trvající do 12. října, přes vesnici povolil.

Podle Mojžíše se obec ve stanovené lhůtě odvolala ke krajskému úřadu, který teprve 8. října rozhodnutí náchodského městského úřadu z několika důvodů zrušil a řízení zastavil. Mojžíš tvrdí, že obec podala odvolání už 7. dubna, celý spis byl však předán krajskému úřadu teprve 1. srpna. Ten přitom podle starosty ve zdůvodnění konstatoval, že městský úřad „…nedostál svému požadavku na to, aby se v odůvodnění vypořádal s námitkami účastníků řízení a jejich vyjádřením k podkladům pro vydání rozhodnutí. Tomu však ani v rozhodnutí dostát nemohl, když účastníkům řízení ani neoznámil zahájení správního řízení a neposkytl jim možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí."

„Dá se říci, že půl roku přes naši obec vedla nepovolená objízdná trasa. Připomínám, že odvolání podala obec 7. dubna 2014 prostřednictvím městského úřadu v Náchodě a po několika urgencích byl celý spis předán krajskému úřadu teprve 1. srpna, což považuji za naprosto skandální nedodržování lhůt daných správním řádem. Pouhé předání jednoduchých písemností tedy trvalo téměř čtyři měsíce," míní starosta.

Městský úřad v Náchodě však upřesňuje, že Obec Žernov se opravdu v zákonné lhůtě odvolala, nicméně: „Námitky ze stany obce nebyly podány, spis nic takového neobsahuje. Obec Žernov razítkem a podpisem na mapu objízdné trasy potvrdila souhlas s objízdnou trasou, toto považoval silniční správní úřad, v dobré víře, za vyjádření před vydáním rozhodnutí…," uvedla mluvčí Městského úřadu v Náchodě Nina Adlof. Před vydáním rozhodnutí městského úřadu o povolení uzavírky a nařízené objížďky nebyl prý obcí Žernov nesouhlas vyjádřen.

Bylo prý odesláno oznámení o podaném odvolání obce Žernov a možnosti vyjádřit se k němu. Je však v takovém případě nutné počkat na vyjádření všech účastníků řízení, kterých je v těchto řízeních hodně. Zároveň se projednávalo a pečlivě zvažovalo, zda není možné změnit a upravit objízdnou trasu tak, aby přes obec Žernov nevedla. Toto však úředníci vyloučili.

„Lhůta pro postoupení odvolání odvolacímu orgánu je pouze pořádková, nikoli zákonná. Po vyčerpání všech možných řešení byl obsáhlý spis připravován k postoupení krajskému úřadu," dodala Adlof.

Starosta Žernova uvedl, že žádný souhlas nedával, pouze si převzal písemnost s tím, že se odvolá. „Doprava v obci vzrostla, o jaký počet to bylo díky objížďkám, nedovedu posoudit. V letošním roce v obci došlo ke dvěma dopravním nehodám, což tady minimálně deset let nebylo. Došlo také k poškození chodníků a obrubníků. Když se potkávají dva kamiony, tak se občas stane, že přejedou chodník. Chodníky ale nejsou všude a tím se snížila i bezpečnost pro občany. Za zničený majetek požadujeme kompenzace a jednu už se nám podařilo vyřídit," uvedl starosta Mojžíš.