„Tématem pro letošní školní rok máme pro děti připraven život na zámku. Děti už jsou druhý měsíc ve školce a pomalu si na to zvykají, a tak jsme jim uspořádali pořádný zámecký bál. Jelikož ve školce máme omezené prostory, využili jsme sál v obecním domě, kde je místa dostatek," řekla ředitelka školky Blažena Baštová.

Na děti čekal bohatý program plný písniček, pohádek a zábavy. Na úvod všem princům a princeznám zahrály děti ze základní školy pohádku O šípkové Růžence. Když se podařilo Růženku vysvobodit, začal hudebně zábavný program Lídy Heligerové. V tomto hudebním představení se zpěvačka Lída vydala s dětmi na výlet za českou lidovou písničkou a lidovými hudebními nástroji.

Děti přivítala louka plná rozkvetlých kytiček a s každou poznanou kytičkou se naučily novou lidovou písničku. Zazpívaly si například o ráčkovi, ovečkách, kukačce a kopřivě. Při tom si vyzkoušely také hru na lidové hudební nástroje jako jsou kastaněty, brumle, zvonek, maracas, fanfrnoch a dozvěděly se také, jak si takový lidový hudební nástroj vyrobit.

Po programu se ještě všechny princezny a princové představili rodičům při promenádě a potom už přišel čas na pořádnou zámeckou diskotéku, při které se děti dosytosti vyřádily.