Takovou informaci v těchto dnech podávají její zaměstnanci. K získání nové klientely si vybrali skupinu lidí nejvíce zranitelnou – nemocné a seniory vyššího věku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se rozhodla na tyto neseriózní dealery podat trestní oznámení. Domnívá se, že se mimo jiné dopouštějí šíření poplašných zpráv.

„Dne začátkem září, když jsem ležela upoutána na lůžko, mě v bytě navštívil mladý muž. Představil se jako zaměstnanec zdravotní pojišťovny Média,“ vypravuje paní Soňa z Královéhradecka.

Mladík ji informoval, že VZP zaniká a jediným nástupcem se stává instituce, kterou zastupuje. „Byla jsem v teplotách a jeho informaci jsem přijala jako pravdivou. Věřila jsem mu, nadiktovala mu své osobní údaje a souhlasila, že se nechám přeregistrovat,“ pokračuje oklamaná žena v příběhu. Hned následující den u svého lékaře zjistila, že nemá s pojišťovnou Média uzavřenou smlouvu.

Uvěřila rovněž devadesátiletá žena s křestním jménem Věra. Navštívil ji doma mladý muž a představil se jako zástupce „její“ pojišťovny. Stařenka nečekala nějaký podraz a mladíkovi podepsala vše, co jí předložil. Byla to žádost o převedení k jiné pojišťovně.

Naštěstí podvod ještě týž den objevila a okamžitě se vydala na pobočku VZP. Chybný krok se jí podařilo zrušit.

„Kdyby přišla jen o jediný den později, měla by smůlu. Celý rok by musela být u pojišťovny, se kterou její lékař nemá smlouvu. Paní Věru by tak nemohl ošetřit,“ vzpomíná na konkrétní případ Jiří Jirman z hradecké VZP. A upozorňuje, že dealery jednající jménem pojišťovny Média lze vidět před obchodními domy, zdravotnickými středisky nebo i v čekárnách lékařů.

(pl)

PŘÍKLADY PODVODNÉHO JEDNÁNÍ ZE ŽIVOTA

Náhle nemá nárok na hrazenou péči

Na Krajskou pojišťovnu pro Královéhradecký kraj, právní referát ÚP Hradec Králové, se dostavila paní Soňa a zoufale se domáhala pomoci, protože zjistila, že byla podvedena ZP MÉDIA a uvedla:

„Dne 10. 9. 2009, kdy jsem ležela upoutána na lůžko s nachlazením navštívil mě v bytě mladý muž, který se představil jako zaměstnanec ZP MÉDIA a informoval mě o tom, že moje pojišťovna – VZP ČR zaniká a že bude pouze jedna zdravotní pojišťovna a tou je MÉDIA. Jelikož jsem byla v teplotách jeho informaci jsem přijala jako pravdivou, věřila jsem mu, nadiktovala jsem mu své osobní údaje s tím, že přejdu tedy na tuto pojišťovnu.
Druhý den jsem šla k obvodnímu lékaři a tam jsem zjistila na upoutávce v čekárně, že lékař nemá se ZP MÉDIA žádnou smlouvu a že její pojištěnce neošetřuje.
To mě vyvedlo z míry a okamžitě jsem napsala dopis ZP MÉDIA a žádala o okamžité zrušení přeregistrace.
Do dnešního dne mně na můj dopis nereagovali, naopak ve čtvrtek došel dopis od této zdravotní pojišťovny , ve kterém mně ředitel ZP MÉDIA děkuje za důvěru, kterou jsem jim dala a posílá zdravotní průkaz jejich pojišťovny na mé jméno.

Jelikož jsem vážně nemocná a soustavnou lékařskou péči potřebuji (mám cukrovku, vysoký TK, postižené ledviny a další zdravotní problémy) a nikde mě nechtějí vzít, jsem naprosto bezradná z této situace.
Jsem ochotna poskytnout VZP ČR veškerou pomoc při řešení mé situace a mám opravdový zájem zůstat Vaší pojištěnkou.
Jsem rozhodnuta nejen rezolutně požádat generálního ředitele ZP MÉDIA a zrušení podvodně získané přeregistrace a jsem odhodlaná na jím řízený postup podat i trestní oznámení.“

Téměř devadesátiletá stařenka se málem ocitla ze dne na den bez lékařské péče

Dejte si pozor na dealery zdravotních pojišťoven, kteří vás oslovují na ulicích.

V Hradci Králové v těchto dnech neustále přibývá případů používání nekalých praktik ze strany některých zdravotních pojišťoven. Je smutný už sám fakt, že podvodnické metody pronikly i do oblasti zdravotního pojištění. Ale ještě smutnější je, že oběti jsou obvykle ti, kteří se nemohou bránit. Přečtěte si příběh, který se nedávno stal paní Věře (87) z Hradce Králové. Něco podobného se totiž může stát komukoli z nás.

Ve středu 30.9. zazvonil u domu paní Věry neznámý, sympaticky vypadající, asi třicetiletý muž, který se jí představil jako zástupce její zdravotní pojišťovny. Paní Věra je celý život u Všeobecné zdravotní pojišťovny, se kterou je spokojena, takže muže bez obav pustila do domu. Ne už však do bytu, aby rozhovorem nerušili těžce nemocného manžela, o kterého se paní Věra stará. Muž v obleku začal paní Věře mezi dveřmi ihned vykládat o tom, že jí přináší informace o výhodách zdravotní pojišťovny pro příští rok, lákal paní Věru na částku 5000,- Kč a také na cestu do lázní. Tvrdil například, že od roku 2010 bude existovat pouze jedna zdravotní pojišťovna a tvrdil i další hromadu lží… Nakonec paní Věře předložil papír k podepsání. Bez podpisu prý žádné výhody mít nebude. Paní Věra sice neměla brýle, aby si papír přečetla, ale své pojišťovně vždy věřila, tak podepsala. Až manžel paní Věry si po odchodu návštěvníka všiml toho, že na papíru je hlavička úplně jiné zdravotní pojišťovny a že se jedná o přeregistraci k této pojišťovně. Paní Věra proto plačící ještě tentýž den přišla na pobočku své pojišťovny, kde byla její přeregistrace včas zrušena. Kdyby přišla jen o jediný den později, měla by už smůlu. Celý příští rok by musela být u pojišťovny, se kterou její lékař nemá smlouvu. Paní Věru by tak nemohl ošetřit.

A co je nejsmutnější? Návštěvník v obleku nebyl žádný kriminálník, ale vcelku průměrný vyslanec jedné zdravotní pojišťovny. Takových „sympatických pánů“ chodí po Hradci Králové několik desítek, zastavují lidi na ulicích nebo zvoní u jejich bytů… V den smutného zážitku paní Věry (den před celorepublikovým přihlašovacím termínem zdravotních pojišťoven) tito pánové jistě oslovili a přeregistrovali podobným způsobem další desítky lidí. Ne všichni ale jednali tak duchaplně jako téměř devadesátiletá paní Věra. Mnozí podvedení si uvědomí, co podepsali teprve až ve chvíli, kdy přijdou třeba s chřipkou ke svému lékaři a ten je odmítne ošetřit.

Paní Věra si přála, aby byl její příběh zveřejněn jako varování pro ostatní, kteří mohou na „sympatické pány v oblecích“ narazit třeba dnes nebo zítra.

STANOVISKO VZP ČR

VZP ČR podá trestní oznámení na neseriózní dealery, kteří registrují lidi ke zdravotní pojišťovně Média

V Královéhradeckém kraji v těchto dnech stále přibývá případů, kdy jsou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny podvodným způsobem (pomocí lží a přesvědčování) přeregistrováni ke zdravotní pojišťovně Média. Tyto oběti podvodu se pak často dostávají do velkých problémů, když je jejich lékař odmítá ošetřit.

Dealery, kteří jednají jménem zdravotní pojišťovny Média lze vidět před obchodními domy, zdravotními středisky nebo jsou dokonce přímo v čekárnách lékařů. Pacienty přesvědčují o tom, že VZP končí a že nedávno vzniklá zdravotní pojišťovna Média přebírá její pojištěnce. Tito dealeři od lidí požadují odevzdání průkazky zdravotního pojištění, případně si z kartiček opisují údaje. Často oslovují starší lidi, které pomocí lží přesvědčují k podepsání přeregistrace. Stejně časté jsou i případy, kdy takto oslovují a přesvědčují rodiče nezletilých dětí. Vyskytl se i případ vulgárního slovního napadení lékařky, která odmítla s touto pojišťovnou uzavřít smlouvu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna v těchto dnech podá trestní oznámení na tyto neseriózní dealery pro šíření nepravdivých a poplašných zpráv, mylného informování pojištěnců VZP a v důsledku jejich jednání též poškozování samotné VZP.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR je díky svému dobrému hospodaření stabilní zdravotní pojišťovnou, svým smluvním partnerům platí za poskytování lékařské péče, přičemž může pro své pojištěnce zajistit úhradu i těch nejnákladnějších operací a nejmodernějších metod léčby.

Jiří Jirman

OCITLI JSTE SE NECHTĚNĚ V "PÉČI" JINÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY? MÁTE ZKUŠENOST S PODOBNÝM NÁBOREM? PODĚLTE O SVŮJ PŘÍBĚH V DISKUSI POD ČLÁNKEM.