Vydejte se právě v úterý do sousedního Polska na cyklus vzdělávacích ukázek, během kterých animátoři v kostýmech spojených s historickými nebo legendárními osobnostmi, mezi nimiž budou například kłodzký kat Christopher Kühn nebo legendární zakladatelka města Kłodzka Valeska, povypráví o tom, jaká tajemství ukrývá kłodzké podzemí, k jakým účelům sloužilo, a zároveň vám představí každodenní život v dávném Kłodzku.

Dozvíte se o tradicích, zvycích, rituálech, uvidíte město při práci i zábavě. Akce se koná každé prázdninové úterý od 12 do 14 hodin.