Centrum sv. P. Pia vznikalo od roku 2013 v několika etapách. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit zázemí pro charitní služby, ale také vytvořit uprostřed Červeného Kostelce poklidné místo pro všechny klienty a pacienty Oblastní charity. Centrum nevzniklo na „zeleném plácku“ – součástí jsou také památkově chráněné budovy, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí během prvních etap stavby.

„Jsme velmi rádi, že se po deseti letech povedlo dokončit Centrum sv. P. Pia, které bude sloužit našim pacientům a bude vhodným pracovištěm pro naše pracovníky. Centrum jsme pojmenovali po Pateru Piovi, který byl italským knězem v jižní Itálii. Tam v první polovině 20. století vybudoval nemocnici, které dal název Dům úlevy v utrpení. Ani on, stejně jako my, by bez pomoci mnoha spolupracovníků, dobrovolníků a dárců takto veliké dílo nevybudoval,“ uvedl Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec.

Opravená Kafkova vila se otevřela.
Opravená Kafkova vila se slavnostně otevřela

V prostorách Centra má své zázemí 8 zdravotních a sociálních služeb – Ambulance paliativní péče, Mobilní hospic Anežky České, Odborné sociální poradenství, Chráněné bydlení, Charitní pečovatelská služba a Denní stacionář. V rámci těchto služeb poskytuje Oblastní charita komplexní péči nemocným, seniorům a lidem se zdravotním postižením s cílem optimálně řešit individuální situaci každého člověka. Služby jsou tedy provázané a pracovníci Oblastní charity tak dokážou nabídnout širokou škálu služeb a péče.

Prostor však neslouží pouze klientům Oblastní charity, ale je otevřen také veřejnosti. Kromě nového venkovního prostoru, který je vhodný pro setkávání, je možné také pravidelně navštěvovat přednášky, které probíhají v Denním stacionáři: „Jsme rádi, že i veřejnost pravidelně navštěvuje naše přednášky a besedy. Je to skvělá příležitost pro naše seniory popovídat si s jinými lidmi mimo svůj okruh. Zároveň i veřejnost má možnost podívat se, jak vypadají nejen prostory Denního stacionáře, ale celého Centra sv. P. Pia,“ doplnil Richard Bergmann, vedoucí Denního stacionáře.

Na slavnostní zakončení stavby bude v sobotu 17. června navazovat Den otevřených dveří. Akce bude probíhat od 9:00 do 17:00 a během návštěvy si bude možné prohlédnout prostory v Centru sv. P. Pia, včetně tzv. Kafkovy vily a zároveň se seznámit se službami Oblastní charity Červený Kostelec.