Na oblíbené a krotké divočáky i další zvěř se přitom v průběhu turistické sezóny v některých dnech chodí dívat i přes 500 milovníků přírody všech generací.

Jednalo se o samici, které byly pouhé čtyři roky a v minulosti neměla žádné závažné zdravotní komplikace. Právě proto se rozhodlo o tom, že se provede pitva. Z veterinární zprávy vyplývá, že příčinou úmrtí bylo selhání jater z některého z těchto důvodů: žloutenka, virové onemocnění nebo otrava ze závadné potravy či otrava jako úmyslný čin.

Protože ze všech divočáků v oboře však onemocněl pouze jeden kus, je možnost virové nákazy téměř vyloučena. Nejpravděpodobnější příčinou úmrtí je tedy podle názoru odborníků otrava závadnou potravou. Jestli bachyni otrávil někdo úmyslně, nebo nezodpovědné závadnou potravinou, to těžko říci.

„Naši zaměstnanci připravují potravu pro zvěř v souladu s přísnými předpisy. Krmit divoká prasata v obůrce umožňujeme i návštěvníkům, které však žádáme o nezávadnou potravu. To je tvrdé pečivo nebo jablka. Problém může nastat v případě, že chleba má na sobě plíseň. Ta pak může zvířeti zapříčinit vážné zdravotní komplikace, které mohou končit i úhynem," sdělil Jan Štícha, vedoucí oddělení správy městských lesů.

Je otázkou, jestli bachyni nakrmil něčím závadným někdo z návštěvníků nezodpovědně, nebo to někdo udělal schválně.

Všechna selátka, která jsou nyní bez matky, nejsou prý už naštěstí ohrožena na životě. Jsou již částečně zvyklá na pevnou potravu a chybějící mateřské mléko nahrazuje krmení jogurty a vitamínovými přípravky.

„Úhynu bachyně je nám velmi líto. Chtěl bych touto cestou požádat všechny návštěvníky obůrky, aby krmili zvířata skutečně jen nezávadnou potravou. Do budoucna plánujeme obůrku opět doplnit o jednu bachyni. Ta ovšem nemůže být odchycena ve volné přírodě, ale bude pocházet například z některé obory v okolních městech. Zvíře, které se sem umístí, musí být totiž zvyklé nejen na oplocení, ale i na návštěvníky," uvedl místostarosta Michal Beseda. Doplnil, že Klopotovská obůrka, místními nazývaná též „Novoměstské zoo", je oblíbeným vycházkovým místem pro obyvatele i turisty.

Obůrka pro divoká prasata byla zbudována v průběhu roku 2003 a první selátko sem bylo vypuštěno 27. října téhož roku. Tím bylo započato budování klidové rekreační zóny, která byla v průběhu let doplněna o voliéru s divokým ptactvem a ohradu s jelenem Matějem.

Čtěte také: Zvířátka z obory jsou pěkně náročnými žrouty