„Uzavření je nutné z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při kácení stromů a pohybu techniky v lokalitě podél ulice Zámecká,“ uvedla mluvčí radnice Nina Adlof. Do 25. září byl navíc omezen plynulý průjezd a průchod v úseku podél ohradní zdi SVČ Déčko.

Důvodem se staly arboristické zásahy a prořezy v korunách stromů. V tomto úseku připravili řízení provozu zástupci dodavatele stavby tak, aby byl umožněný průchod nebo průjezd do ul. Máchova.