„Na Náchodsku nebyl v roce 2011 hlášen žádný případ VHA, v roce 2012 byl hlášen jeden případ, v roce 2013 byl hlášen jeden případ, v roce 2014 bylo hlášeno pět případů, v roce 2015 byly hlášeny tři případy a v roce 2016 do včerejšího dne jeden případ VHA," sdělil Ivan Kučera, ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Ptali jsme se ho i na to, co nejčastěji způsobuje tuto nákazu: „V některých případech se nepodaří zjistit, kde k vlastní nákaze došlo. Inkubační doba je zhruba měsíc až 50 dní, což znamená, že došlo „někde" k požití viru před poměrně dlouhou dobou. „Někde" „někdo" (klinicky nemocný, nebo také nakažený, ale navenek bez obtíží = inaparentní nákaza) vylučoval stolicí virus a dotyčný ho požil. Více než polovina případů na Náchodsku měla rodinnou souvislost. Znamená to, že došlo k nákaze člena rodiny, od kterého se pak nakazili další rodinní příslušníci. V takových případech lze dobře předpokládat, jak se virus v rodině postupně předával. Nicméně zjistit, kde se nakazil před delší dobou první z nich, bývá obtížné. K nákaze dochází i při zahraničních cestách, kdy doba nákazy odpovídá dané cestě. Krajská hygienická stanice každý případ šetří a nastavuje protiepidemická opatření. To je zcela zásadní, aby se infekce nešířila dále."

Situace o prázdninách

Zajímali jsme se u hygieniků dále i o to, zda je o prázdninách na Náchodsku patrný nárůst případů žloutenky. Doktor Kučera k tomu pro náš Náchodský deník uvedl: „Případy výskytu VHA na Náchodsku byly rozloženy přes celý rok, letní měsíce nehrají roli."

Čeho se vyvarovat

VHA je onemocnění jater, které se může projevovat zvýšenou teplotou, bolestmi hlavy, svalů, nechutí k jídlu, člověku může být špatně, může zvracet, mít průjem, může se u něj objevit žluté zabarvení kůže a očního bělma. Pokud nemoc není léčena a pokračuje, u nemocného se objevuje tmavá moč, stolice je naopak světlá a často se přidává svědění kůže.

„Virus, který nemoc způsobuje, se vylučuje stolicí. Aby se další člověk nakazil, musí se mu virus dostat do zažívacího ústrojí, což prakticky znamená, že ho musí sníst. Proto je důležité si po každém použití WC a vždycky před jídlem důkladně umýt ruce," vysvětluje ředitel Kučera a pokračuje: „Nemocný musí být umístěn na infekční oddělení v nemocnici. Vybrané osoby, které se často s nemocným stýkaly, mají nařízený lékařský dohled a musí se do 3 dnů od posledního kontaktu s nemocným dostavit k lékaři. Ten provede vyšetření. Dále je potřeba přijít k lékaři znovu 30. den a nakonec 50. den. Pokud během této doby nastanou u sledované osoby nějaké zdravotní potíže, vždy je potřeba vyhledat lékaře! Osoba, která je pod lékařským dohledem se také nesmí účastnit hromadných akcí, což znamená nechodit například do kina, na koncerty, do zájmových kroužků, na koupaliště a podobně. Také se nesmí namáhat fyzicky. Aby se podařilo virus zlikvidovat, je nutné vydezinfikovat domácnost. Virus žloutenky typu A může přežívat při pokojové teplotě týdny a ve zmrazeném stavu dokonce roky!"

Základem je hygiena

Podle doktora Kučery je obecnou základní prevencí osobní hygiena. „Po použití WC a před každým jídlem si důkladně umýt ruce, neboť k nákaze dochází požitím viru. Dané opatření vypadá až příliš jednoduše, ale je účinné. Proti VHA existuje i očkování, které si lze individuálně zajistit," připojil ředitel královéhradecké krajské hygieny.