Na 30 profesionálních hasičů z Královéhradeckého kraje společně s profesionálními hasiči z Polska se zůčastilo třídenního kurzu záchrany z vodní hladiny. Součástí bylo i cvičení záchrany z vodního válce na jezu ve Veselici. Hasiči si vyzkoušeli, jak správně plavat ve vodním válci a techniky zcáhrany.

Kurz je pořádán v rámci projektu příhraniční spolupráce českých a polských hasičů.