Zajímavé vyprávění doplnil i promítnutím fotografií z misí v Afganistánu, Iráku a Bosně. Senioři tak měli možnost shlédnout spoustu zajímavých záběrů a dozvědět se jak se v těchto, pro nás exotických zemích, skutečně žije a jaké podmínky k životu tam z pohledu Evropana panují.

Část byla věnována i představení Polní nemocnice, její vybavenosti a k čemu v těchto zemích slouží. Pro porovnání byly promítnuty i záběry některých oddělení z Polní nemocnice a nemocnice v Kábulu. Z těchto záběrů byli senioři zděšeni, v jakém prostředí a s jakým vybavením se tam léčí.
Po projekci si ještě všichni měli možnost prohlédnout i suvenýry, které jim Jan Dostál přivezl ukázat. Ženy nejvíce zaujala „burka“, která je typickým oděvem žen v Afganistánu.

Pro muže zas byl zajímavý šátek, který se v arabských státech běžně nosí a jeho různé druhy použití. Osahat si mohli i běžný stavební materiál – sušenou cihlu, která je překvapivě pevná. Samozřejmostí byli i vstřícné odpovědi na dotazy. Beseda byla hodnocena jako jedna z nejzajímavějších, jelikož se jednalo o oblasti, které málokdo z nás navštíví. Toto byla poslední ze série akcí před prázdninami. Koncem měsíce mají ještě senioři naplánovaný výlet do Polska, potom se po letní pauze sejdou opět v září, kde pro ně již nyní vedení Klubu seniorů připravuje další zajímavé akce.

(Jiří Mach)