Teplé letní počasí vytvořilo na zdejším náměstí a přilehlém okolí ideální podmínky pro nabitý slavnostní program, který vypukl po deváté hodině a pokračoval do hluboké noci. Místní pověsti a střípky z historie v podání zdejšího divadelního souboru, vystoupení předškoláků, pestré i voňavé stánky trhovců, kouzla a magie, mažoretky, hudební produkce i ohnivá show bavily během celé soboty všechny, kdož dorazili. Oslavám již v pátek předcházelo slavnostní odhalení informační tabule vytvořené žáky ZŠ Stárkov na vyhlídce Vysoký kámen.

„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na dnešních oslavách podíleli a největší poděkování patří vám všem, kteří jste tu s námi a že si s námi připomenete 450 let a jeden den, kdy Stárkov není jenom obec, ale má status města," přivítal po poledni starosta města Petr Urban přítomné, mezi nimiž byli i starostové sousedních spřátelených obcí a měst - Hronova, Červeného Kostelce, Žďárek či Vysoké Srbské. „Letos si připomínáme i 773 let od první písemné zmínky a naši bohatou historii si můžete prohlédnout v našem kulturním zařízení," upozornil starosta návštěvníky i na pestrou směsici historie prezentované v bývalém kině. Velkému zájmu a obdivu se těšil unikátní soubor maket starých stárkovských obydlí, které podle certifikátu uděleným Okrašlovacím spolkem města Stárkova mohou zručné ruce Josefa Gorgana vytvářet „ …dle vlastního výběru po dobu neurčitou…"

- místo nazvané Stárkov leželo ve středověku uprostřed pohraničních hvozdů země České, jeho kolonizace českými obyvateli začala v 1. polovině 13. století.

- první opevněné sídlo v okolí dnešního Stárkova vzniklo kolem roku 1250

- v roce 1544 se pánem ve Stárkově stal Bernard Žehušický z Nestájova. Jeho nástupce Hertvík Žehušický z Nestájova dne 1. září 1573 povýšil Stárkov na město se všemi právy k tomu náležejícími, včetně práva hrdelního

- Stárkovu udělil městský znak, který na červeném štítě znázorňuje zlatého medvěda doprava obráceného a za ním borovici přirozených barev. Ke znaku se vztahuje pověst, která vypráví o silném muži, jenž byl v lese napaden medvědem. Muž medvěda přemohl, uvázal řetězem k borovici a potom přivedl ochočeného domů.