To je výsledek hlavního bodu prvního veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11. listopadu odpoledne. Z 25 zastupitelů jich bylo přítomno 23, dva byli omluveni.

První veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva města bylo perfektně připravené, mělo pracovní ráz a rychlý spád. Po vyhlášení výsledků voleb a složení slibu zastupitelů byli zvoleni starosta, místostarosta, rada města a následně členové finančního a kontrolního výboru.

Prvním pracovním bodem jednání byla smlouva o spolupráci červenokosteleckého sboru dobrovolných hasičů v příhraniční oblasti.

Nově zvolené vedení města nyní čeká hektické pracovní období, neboť do poloviny prosince musí být připraven nejdůležitější dokument na příští rok – rozpočet 2011. Zastupitelé města se k jeho projednání a konečnému znění sejdou při veřejném zasedání 16. prosince.

(on)