V bojové ukázce bylo Rakousko napadáno svým pruským sousedem. Rakušané stavěli různá provizorní polní opevnění a Prusové zkoušeli, jestli projdou touto linií. Vysílali malé jednotky na průzkum, aby zjistili informace o pozici nepřítele.

Vojenský průvod prošel pevnostním městem, zastavil se u sochy zakladatele pevnosti Josefa II., kde si položením věnce vojska i civilní přihlížející připomněli páteční sté výročí od úmrtí posledního českého krále Karla I.
FOTO, VIDEO: V pevnosti Josefov po dvou letech zahájili sezonu se vší parádou

Většinou se jednalo o kompanie pěchoty s podporou jízdy.